Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

W dziale tym będziemy zamieszczać podstawowe pojęcia związane z genealogią. Jeżeli chciałbyś dodać lub uzupełnić poniższe zestawienie serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego słownika.


Skontaktuj się z nami na e-mail: biuro@pl-soft.pl jeżeli chciałbyś uzupełnić słowniczek pojęć genealogicznych.


Słownik pojęć genealogicznych

Ascendenci (wstępni) – rodzice i ich przodkowie.


Brat stryjeczny - syn stryja.


Brat cioteczny - syn wuja lub ciotki.


Descendenci (zstępni) – dzieci i ich potomkowie.


Drzewo genealogiczne – tworzone w odniesieniu do konkretnej osoby zestawienie jej przodków i potomków. Zestawienie to może być prezentowane w formie tekstowej lub graficznej.


Filiacja – relacja genealogiczna pomiędzy osobami z dwóch pokoleń np. rodzic - dziecko, dziadek – wnuczek.


Gedcom - międzynarodowy standard wymiany danych genealogicznych.


Genealogia – nauka pomocnicza historii obejmująca swoim zakresem badanie relacji zachodzących pomiędzy osobami w rodzinie.


Karta rodziny - arkusz opisujący dane genealogiczne rodziny (arkusz genealogiczny).


Koicja – relacja genealogiczna pomiędzy osobami odmiennej płci, w której wyniku wydali oni na świat potomstwo.


Krewny – osoby w rodzinie, dla których można odtworzyć więzy krwi.


Kum - ojciec chrzestny w stosunku do matki chrzestnej i do rodziców dziecka lub ojciec dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych.


Kuma - matka chrzestna w stosunku do ojca chrzestnego i do rodziców dziecka lub matka dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych.


Linia boczna - połączenie (linia) osób nie będących w filiacji, ale wywodzących się od jednego przodka.


Linia młodsza - połączenie (linia) pochodząca od młodszego dziecka.


Linia prosta - połączenie (linia) osób będących w filiacji.


Linia starsza - połączenie (linia) pochodząca od najstarszego dziecka.


Monografia – zebrane w jedną wyczerpującą treść opracowanie, dotyczące jakiegoś zagadnienia, życia osoby, jej twórczości, wydarzenia, lub dowolnego tematu.


Pasierb - syn męża lub żony z poprzedniego małżeństwa.


Pasierbica - córka męża lub żony z poprzedniego małżeństwa.


Powinowactwo – stosunek jednego z małżonków do krewnych drugiego z nich.


Po kądzieli – relacja genealogiczna określająca krewnych i powinowatych ze strony matki.


Po mieczu - relacja genealogiczna określająca krewnych i powinowatych ze strony ojca.


Protoplasta - najstarszy znany przodek.


Stryj - brat ojca.


Stryjenka - żona stryja.

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny