Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości English language - Genealogy Tree - geno-tree.com, PL-SOFT s.c. Pobierz darmowe demo. Recenzje programu. Przewodnik. Drzewo genealogiczne - program do budowy rodzinnych drzew genealogicznych

W dziale tym będziemy zamieszczać podstawowe pojęcia związane z genealogią. Jeżeli chciałbyś dodać lub uzupełnić poniższe zestawienie serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego słownika.


Skontaktuj się z nami na e-mail: biuro@pl-soft.pl jeżeli chciałbyś uzupełnić słowniczek pojęć genealogicznych.


O programie - Poradnik genealoga - Słowniczek pojęć genealogicznych

Słowniczek pojęć genealogicznych:

Ascendenci (wstępni) – rodzice i ich przodkowie.


Brat stryjeczny - syn stryja.


Brat cioteczny - syn wuja lub ciotki.


Descendenci (zstępni) – dzieci i ich potomkowie.


Drzewo genealogiczne – tworzone w odniesieniu do konkretnej osoby zestawienie jej przodków i potomków. Zestawienie to może być prezentowane w formie tekstowej lub graficznej.


Filiacja – relacja genealogiczna pomiędzy osobami z dwóch pokoleń np. rodzic - dziecko, dziadek – wnuczek.


Gedcom - międzynarodowy standard wymiany danych genealogicznych.


Genealogia – nauka pomocnicza historii obejmująca swoim zakresem badanie relacji zachodzących pomiędzy osobami w rodzinie.


Karta rodziny - arkusz opisujący dane genealogiczne rodziny (arkusz genealogiczny).


Koicja – relacja genealogiczna pomiędzy osobami odmiennej płci, w której wyniku wydali oni na świat potomstwo.


Krewny – osoby w rodzinie, dla których można odtworzyć więzy krwi.


Kum - ojciec chrzestny w stosunku do matki chrzestnej i do rodziców dziecka lub ojciec dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych.


Kuma - matka chrzestna w stosunku do ojca chrzestnego i do rodziców dziecka lub matka dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych.


Linia boczna - połączenie (linia) osób nie będących w filiacji, ale wywodzących się od jednego przodka.


Linia młodsza - połączenie (linia) pochodząca od młodszego dziecka.


Linia prosta - połączenie (linia) osób będących w filiacji.


Linia starsza - połączenie (linia) pochodząca od najstarszego dziecka.


Monografia – zebrane w jedną wyczerpującą treść opracowanie, dotyczące jakiegoś zagadnienia, życia osoby, jej twórczości, wydarzenia, lub dowolnego tematu.


Pasierb - syn męża lub żony z poprzedniego małżeństwa.


Pasierbica - córka męża lub żony z poprzedniego małżeństwa.


Powinowactwo – stosunek jednego z małżonków do krewnych drugiego z nich.


Po kądzieli – relacja genealogiczna określająca krewnych i powinowatych ze strony matki.


Po mieczu - relacja genealogiczna określająca krewnych i powinowatych ze strony ojca.


Protoplasta - najstarszy znany przodek.


Stryj - brat ojca.


Stryjenka - żona stryja.