Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Praktyczne porady - Drzewo genealogiczne - Ręczne przeniesienie danych

Może się zdarzyć, że zaistnieje potrzeba przeniesienia danych programu Drzewo genealogiczne na drugi komputer.

Przed przeniesieniem danych należy wspomnieć o ich organizacji. Dane programu Drzewo genealogiczne należy podzielić na dwie grupy: dane tekstowe (te które wprowadzamy w postaci tekstowej np. imię, nazwisko, data urodzenia itd.) oraz dane multimedialne (zdjęcia osób, zdjęcia grupowe, załączniki, pliki, skany itp.).

Procedura ta składa się z czterech etapów:

Etap 1 – kopiowanie danych tekstowych

Etap 2 – kopiowanie plików multimedialnych

Etap 3 – uruchomienie danych z nowej lokalizacji

Etap 4 – aktualizacja ścieżek do plików multimedialnych


Etap 1 – kopiowanie danych tekstowych

Ta część procedury polega na kopiowaniu pliku danych tekstowych programu Drzewo genealogiczne. W tym celu na komputerze (dysku twardym) należy znaleźć plik danych programu Drzewo genealogiczne. Plik ten ma rozszerzenie *.dg lub *.dg8.

WAŻNA INFORMACJA:

Ścieżka do pliku z danymi znajduje się w górnym pasku okna głównego programu.


Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Praktyczne Porady - Drzewo genealogiczne - Ręczne przeniesienie danych

PRAKTYCZNE PORADY DRZEWO GENEALOGICZNE - RĘCZNE PRZENIESIENIE DANYCH

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Ręczne przeniesienie danych

W powyższym przykładzie ścieżka do pliku z danymi (tekstowymi) ma postać:

D:\Genealogia\Dane\poradnik.dg

co oznacza, że dane programu Drzewo genealogiczne o nazwie poradnik.dg znajdują się w podfolderze Dane folderu Genealogia na dysku twardym: D.

Teraz wystarczy wyszukać plik z danymi tekstowymi programu Drzewo genealogiczne
i skopiować go do nowej lokalizacji, na drugim komputerze.


WAŻNA INFORMACJA:

W przypadku, gdy nie masz wprowadzonych zdjęć lub innych danych multimedialnych w programie Drzewo genealogiczne nie musisz już nic robić w zakresie przeniesienia danych i przejść do Etapu 3.  

Etap 2 – kopiowanie plików multimedialnych

W tej części procedury należy skopiować wszystkie pliki multimedialne do nowej lokalizacji, na drugim komputerze. Kopiowanie to należy wykonać standardowymi narzędziami systemu operacyjnego.


Etap 3 – uruchomienie danych z nowej lokalizacji

Na drugim komputerze w pierwszej kolejności należy:

 1. Zainstalować program Drzewo genealogiczne

 2. Aktywować licencję wprowadzając identyfikator i klucz (menu Pomoc → Aktywacja programu)

 3. Zamknąć program Drzewo genealogiczne

Teraz wystarczy odszukać na dysku twardym drugiego komputera skopiowany plik danych tekstowych i dwukrotnie kliknąć na nim. Spowoduje to otwarcie programu Drzewo genealogiczne wraz z plikiem danych tekstowych.

WAŻNA INFORMACJA:

W przypadku, gdy nie masz skopiowanych zdjęć lub innych plików multimedialnych procedura przeniesienia danych jest zakończona.


Etap 4 – aktualizacja ścieżek do plików multimedialnych

Otwórz program Drzewo genealogiczne i z menu: Narzędzia wybierz polecenie Aktualizacja łączy do plików multimedialnych, a następnie kliknij przycisk otwarcia katalogu.Praktyczne Porady - Drzewo genealogiczne - Ręczne przeniesienie danych

Wybierz folder, gdzie zostały skopiowane dane multimedialne i kliknij przycisk OK.

Następnie wybierz przycisk Szukaj i Aktualizuj.

Po zakończeniu aktualizacji łączy do plików multimedialnych wciśnij przycisk Zamknij.

WAŻNA INFORMACJA:

W przypadku zachowania struktury folderów na drugim komputerze zgodnej ze strukturą katalogów komputera, z którego przenosimy dane praktycznie Etap 4 można pominąć, gdyż nie zmieni się lokalizacja (ścieżka) do plików danych multimedialnych.


Teraz możesz sprawdzić, czy dla danych osób, związków oraz w zakładce Multimedia i Zdjęcia grupowe wyświetlane są dane multimedialne.

Procedura „ręcznego” przeniesienia danych została zakończona.