Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Przewodnik programu Drzewo genealogiczne -  Karty grobów

Zakładka Karty grobów


Informacje zawarte w kartach grobów stanowią jedno z najważniejszych źródeł danych. W programie Drzewo genealogiczne znajduje się specjalna sekcja służąca do zarządzania informacjami pozyskiwanymi z nagrobków i cmentarzy. Dostęp do tej funkcjonalności odbywa się za pomocą zakładki - Karty grobów.


Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

PORADNIK DRZEWO GENEALOGICZNE - KARTY GROBÓW (plik PDF)

Poradnik - Drzewo genealogiczne - Karty grobów Drzewo genealogiczne - Karta grobu

Użyj przycisku Dodaj, aby wprowadzić utworzyć nową kartę grobu.


Drzewo genealogiczne - Karta grobu

Użycie przycisku Dodaj spowoduje otwarcie formularza dodawania nowej karty grobu.Drzewo genealogiczne - Karta grobu

Wypełnij dane korzystając z pól tekstowych oraz słownikowych (jeżeli jakiejś pozycji nie ma w liście słownikowej po prostu wprowadź ją z klawiatury).

Przykładowe wypełnienie formularza katy grobów obrazuje poniższy rysunek.Drzewo genealogiczne - Karta grobu

WAŻNA INFORMACJA:

W przypadku, gdy chcesz dodać kartę grobu dla osoby, która znajduje się w liście osób programu Drzewo genealogiczne uzupełnij zakładkę Dotyczy w dolnej części formularza. Pozwoli to na powiązanie osoby, która znajduje się już w bazie danych programu Drzewo genealogiczne z kartą grobu.

W zakładce Dotyczy  wybierz przycisk Dodaj.
Drzewo genealogiczne - Karta grobu

Wskaż wybraną osobę i wybierz przycisk Wybierz.
Drzewo genealogiczne - Karta grobu Drzewo genealogiczne - Karta grobu

Klikając w zakładkę Dodatkowe informacje o grobie można uzupełnić Kartę grobu o dane dotyczące m.in.: inskrypcji widniejącej na nagrobku, opiekuna grobu, informacji do kiedy jest opłacony.

Dodanie zdjęć nagrobka, cmentarza, tablicy możliwe jest poprzez uruchomienie przycisku: Multimedia.
Drzewo genealogiczne - Karta grobu

WAŻNA INFORMACJA:

Możesz dodać wiele zdjęć związanych z opisywaną kartą grobu. Z tych zdjęć należy wskazać jedno, które będzie domyślnie prezentowane w karcie grobu. W tym celu należy ustawić parametr Domyślne (zaznaczyć „kwadracik” pole wyboru) na etapie edycji zdjęcia.

Drzewo genealogiczne - Karta grobu

Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i Zamknij.

Zwróć uwagę, że w zakładce Karta grobów pojawiła się nowa pozycja.

Drzewo genealogiczne - Karta grobu