Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Praktyczne porady - Drzewo genealogiczne - Tworzenie Przeglądarki DG

Przeglądarka DG w programie Drzewo genealogiczne

Program Drzewo genealogiczne udostępnia wiele praktycznych narzędzi przydatnych
w pracy genealoga. Na wyróżnienie zasługuje tutaj PRZEGLĄDARKA DRZEWA GENEALOGICZNEGO (Przeglądarka DG).

Przeglądarka DG to narzędzie służące do przygotowania i dalszego udostępniania danych zawartych w programie Drzewo genealogiczne członkom rodziny lub innym zainteresowanym osobom.

Dane utworzone w procesie generowania Przeglądarki DG można skopiować na dowolny nośnik typu CD lub pamięć zewnętrzną. Co więcej osoby, które otrzymają Przeglądarkę DG nie muszą nic instalować oraz nie muszą posiadać licencji programu Drzewo genealogiczne. Wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do uruchomienia danych w formie Przeglądarki DG znajdują się w jednym miejscu – katalogu, który został wybrany przez Użytkownika do umiejscowienia plików dla Przeglądarki DG.


WAŻNA INFORMACJA:

Danych wygenerowanych w formie Przeglądarki DG nie można edytować (modyfikować i usuwać). Przeglądarka danych genealogicznych ma prezentować zebrane za pomocą Drzewa genealogicznego informacje.

Dlaczego uniemożliwiamy modyfikację danych zawartych w Przeglądarce DG?

Dlatego, że w przypadku, gdyby osoby otrzymujące informacje od Użytkownika DG zaczęły je zmieniać  stracilibyśmy jeden z najważniejszych atrybutów pracy genealoga – wiarygodność i spójność danych źródłowych (z programu DG) z danymi Przeglądarki DG.

Tworzenie Przeglądarki DG w programie Drzewo genealogiczne

Przed przystąpieniem do generowania Przeglądarki DG zalecamy utworzenie na dysku twardym komputera folderu (katalogu), do którego będą skopiowane wszystkie pliki Przeglądarki DG. Przykładowo może to być folder o nazwie: Przeglądarka DG.

Uruchomienie narzędzia do tworzenia Przeglądarki DG następuje z menu głównego programu.

Menu główne programu: Narzędzia → Przeglądarka DG


Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

Uruchomienie powyższego polecenia spowoduje otwarcie okna formularza tworzenia Przeglądarki DG.

Pierwszym krokiem jest wskazanie folderu na dysku twardym komputera, gdzie zostaną skopiowane pliki Przeglądarki DG (tutaj właśnie skorzystamy z utworzonego na samym początku katalogu o nazwie:
Przeglądarka DG).


Po wskazaniu katalogu zostanie on wyświetlony w odpowiednim polu.

Praktyczne Porady - Drzewo genealogiczne - Przeglądarka DG

PRAKTYCZNE PORADY DRZEWO GENEALOGICZNE - PRZEGLĄDARKA DG

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przegladarka Drzewa genealogicznego Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Oczywiście folder ten może mieć dowolną nazwę oraz umiejscowienie zależne od indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Kolejnym opcjonalnym elementem jest utworzenie strony startowej Przeglądarki DG. Strona startowa to nic innego jak ekran powitalny dla osób uruchamiających Przeglądarkę DG. Można w tym miejscu np. opisać kogo i w jakim zakresie dotyczą udostępnione dane, podać swój adres lub telefon kontaktowy.

Jeżeli chcesz utworzyć stronę startową wybierz przycisk: Utwórz plik lub wybierz istniejący.

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Pojawi się okno wyboru lokalizacji dla pliku startowego Przeglądarki DG. Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk: Otwórz.

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Pole nazwy pliku zostanie wypełnione.

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Teraz możesz edytować stronę startową klikając na przycisk: Edytuj.

Zostanie uruchomiony edytor strony startowej. Możesz wprowadzać tekst i grafikę (w formacie *.jpg) oraz dokonywać odpowiedniego jego formatowania.

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Kliknij: Zapisz i Zamknij, aby zakończyć edycję strony startowej Przeglądarki DG.

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Opcja: Pokaż okno startowe na całym ekranie spowoduje maksymalizację okna po uruchomieniu Przeglądarki DG.

Zaznacz opcję: Kopiuj ustawienia kolumn, aby Przeglądarka DG otwierała się z takimi samymi parametrami dotyczącymi kolumn jak w programie Drzewo genealogiczne.

Korzystając z wypełnionego w programie Drzewo genealogiczne pola: RODZINA można sporządzić Przeglądarkę DG dla wskazanej rodziny (zawęzić zakres publikowanych danych do konkretnej rodziny). Jeżeli nie chcesz ograniczać zakresu danych pozostaw to pole puste. W przeciwnym przypadku kliknij przycisk: Wybierz i wskaż z listy rodzin tę, dla której chcesz przygotować Przeglądarkę DG.

Sekcja eksportu danych służy do samodzielnego przygotowania zakresu danych obejmującego poszczególne informacje oraz ich formatu wyświetlania. Użytkownik ma do wyboru cztery profile, które poprzez przycisk: Dostosuj może dowolnie modyfikować.


WAŻNA INFORMACJA:

Modyfikacja profilu eksportu danych ma charakter globalny dla całej aplikacji, co oznacza, że zmodyfikowany profil np. Pełny będzie dostępny dla innych narzędzi i funkcji aplikacji, w których jest on udostępniony.

Teraz możesz uruchomić tworzenie Przeglądarki DG klikając przycisk: Generuj.

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Wybierz przycisk: OK i zamknij okno tworzenia Przeglądarki DG.

W celu sprawdzenia, czy Przeglądarka DG została poprawnie wygenerowana zamknij program Drzewo genealogiczne.

Następnie odszukaj na dysku twardym komputera folder, do którego zapisaliśmy pliki Przeglądarki DG. W naszym przykładzie jest to katalog: Przeglądarka DG. Wejdź do tego katalogu i uruchom plik: start.bat

Uruchomi się Przeglądarka DG.

Drzewo genealogiczne - Praktyczne porady - Przeglądarka Drzewa genealogicznego

Tak wygląda strona startowa dla utworzonej Przeglądarki DG. Kliknij: Dalej, aby przejść do dalszej części opublikowanych danych. Zwróć uwagę, że układ Przeglądarki DG nie różni się od programu Drzewo genealogiczne, a jedynie niedostępne są operacje modyfikacji i usuwania danych.

Przygotowanie Przeglądarki DG do przekazania

Teraz możesz przekazać przygotowane dane innym osobom.

Jedyne co należy wykonać, aby to uczynić to skopiować zawartość katalogu, w którym wygenerowana została Przeglądarka DG na zewnętrzny nośnik np. CD lub pendrive.

Osoba, która otrzyma takie dane po wybraniu pliku: start.bat (w zależności od systemu operacyjnego może uruchomić się on automatycznie po podłączeniu pendrive lub płyty CD) zainicjuje proces uruchomienia Przeglądarki DG na swoim komputerze.


WAŻNA INFORMACJA:

Osoba otrzymująca Przeglądarkę DG nie musi nic instalować na swoim komputerze oraz nie musi posiadać licencji programu Drzewo genealogiczne, aby korzystać z danych zawartych w Przeglądarce DG.