Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Praktyczne porady - Drzewo genealogiczne - Porady dnia publikowane w marcu na stronie FB

{07.03.2016}

PORADA DNIA #6 - Dodawanie dzieci dla związku (przykład 1)

W programie Drzewo genealogiczne nie ma ograniczeń ilościowych na ewidencję liczby dzieci pochodzących od danego związku. Operację dodawania dzieci dla wybranego związku można wykonać poprzez:

1. Uruchomienie formularza rodzinnego (w zakładce: Osoby zaznaczamy osobę będącą rodzicem i klikamy przycisk Formularz). Zostanie wyświetlony formularz rodzinny dla wskazanej osoby (osoba ta znajduje się w sekcji: Związek).

2. W sekcji: Dzieci wybranego związku klikamy przycisk:

- Dodaj syna, jak chcemy wprowadzić nową osobę do bazy (dziecko płci męskiej wybranego związku),

- Dodaj córkę, jak chcemy wprowadzić nową osobę do bazy (dziecko płci żeńskiej wybranego związku),

- Wstaw z listy, w przypadku, gdy dziecko jest już wpisane w bazie osób programu Drzewo genealogiczne.

3. Zostanie wyświetlony odpowiedni formularz wprowadzania danych. Zwróć uwagę na to, że w zależności od płci dziecka zostanie automatycznie zaproponowane nazwisko oraz nazwisko rodowe dziecka w odpowiedniej odmianie.

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne - porada dnia #6 Drzewo genealogiczne - porada dnia #7

{08.03.2016}

PORADA DNIA #7 - Dodawanie dzieci dla związku (przykład 2)

W programie Drzewo genealogiczne można również dodawać dzieci z poziomu edycji danego związku. W tym celu należy:

1. Wybrać zakładkę: Związki.

2. Zaznaczyć (kliknąć) na liście związków ten, dla którego chcemy dodać dzieci.

3. Kliknąć przycisk: Edytuj z prawej strony formularza.

4. Po wyświetleniu formatki związku edycji w sekcji dzieci należy wybrać przycisk:

- Syn, jak chcemy wprowadzić nową osobę do bazy (dziecko płci męskiej wybranego związku),

- Córka, jak chcemy wprowadzić nową osobę do bazy (dziecko płci żeńskiej wybranego związku),

- Dołącz, w przypadku, gdy dziecko jest już wpisane w bazie osób programu Drzewo genealogiczne.

5. Zostanie wyświetlony odpowiedni formularz wprowadzania danych dla dziecka. Podobnie jak w opisanej poradzie dnia #6 w zależności od płci dziecka zostanie automatycznie zaproponowane nazwisko oraz nazwisko rodowe dziecka w odpowiedniej odmianie.

Drzewo genealogiczne - porada dnia #8

{09.03.2016}

PORADA DNIA #8 - Zmiana kolejności wyświetlania dzieci

Czasami istnieje konieczność posortowania dzieci należące do wybranego związku według różnych kryteriów np. dat ich urodzenia, płci (najpierw potomkowie męscy potem żeńscy) lub innego własnego kryterium. Program Drzewo genealogiczne pozwala na dowolne ustalenie kolejności dzieci dla danego związku. W tym celu należy:

1. Z zakładki: Związki wybrać (zaznaczyć) przedmiotowy związek.

2. Kliknąć przycisk: Edytuj.

3. W sekcji dzieci (tabela u dołu formatki) kliknąć na wybranej pozycji, którą chcemy uporządkować.

4. Korzystając z czerwonych przycisków strzałek: góra, dół przemieścić na liście dzieci wybraną pozycję.

5. Użyć przycisku: Zapisz.

Uwaga: Aby automatycznie uporządkować dzieci wg daty ich urodzenia można użyć odpowiedniego przycisku ("rączka" obok czerwonej strzałki w dół). Spowoduje to automatyczne posortowanie dzieci według daty ich urodzenia w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

Porady dnia: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |

Drzewo genealogiczne - porada dnia #9

{10.03.2016}

PORADA DNIA #9 - Dodawanie zdjęć osoby

W programie Drzewo genealogiczne można ewidencjonować nieograniczoną liczbę zdjęć osoby. Aby dodać zdjęcie osoby należy:

1. Z listy osób (zakładka: Osoby) wskazać osobę, dla której chcemy dodać zdjęcie.

2. Kliknąć przycisk: Edytuj z prawej strony formularza.

3. Wybrać przycisk: Multimedia (z lewej strony okna edycji danych osoby).

4. Wybrać zakładkę: Zdjęcia z formularza.

5. Kliknąć przycisk: Dodaj.

6. Z okna eksploratora Windows wybrać żądane zdjęcie osoby.

7. Kliknąć przycisk: Otwórz.

8. Zostanie wyświetlony komunikat o możliwości skopiowania zdjęcia do domyślnego folderu programu Drzewo genealogiczne (wybierz TAK lub NIE).

9. W otwartym oknie edycji pliku zdjęcia należy wybrać zadane parametry i kliknąć przycisk: Zapisz.

Drzewo genealogiczne - porada dnia #10

{11.03.2016}

PORADA DNIA #10 - Dodawanie zdjęć dla związku

W programie Drzewo genealogiczne można ewidencjonować nieograniczoną liczbę zdjęć dla związku. Aby dodać zdjęcie zawiązku należy:

1. Z listy związków (zakładka: Związki) wskazać związek, dla której chcemy dodać zdjęcie.

2. Kliknąć przycisk: Edytuj z prawej strony formularza.

3. Wybrać przycisk: Multimedia (z lewej strony okna edycji danych związku).

4. Wybrać zakładkę: Zdjęcia z formularza.

5. Kliknąć przycisk: Dodaj.

6. Z okna eksploratora Windows wybrać żądane zdjęcie związku.

7. Kliknąć przycisk: Otwórz.

8. Zostanie wyświetlony komunikat o możliwości skopiowania zdjęcia do domyślnego folderu programu Drzewo genealogiczne (wybierz TAK lub NIE).

9. W otwartym oknie edycji pliku zdjęcia należy wybrać zadane parametry i kliknąć przycisk: Zapisz.