Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Praktyczne porady - Drzewo genealogiczne - Porady dnia publikowane w marcu na stronie FB

{17.03.2016}

PORADA DNIA #16 - Nagłówek i stopka widoku drzewa genealogicznego

Każdy widok drzewa genealogicznego można opatrzyć nagłówkiem i stopką (nagłówek np. Drzewo genealogiczne rodziny ..., a stopka np. autor, miejscowość, data). Chcąc dodać nagłówek i stopkę do widoku drzewa należy dla aktywnego widoku uruchomić z menu: Wygląd drzewa polecenie: Edytuj. Następnie wybieramy zakładkę: Nagłówek lub Stopka. Wprowadzamy treść nagłówka (stopki), wyrównanie, wybieramy rodzaj czcionki, styl, kolor i jej rozmiar i co najważniejsze: zaznaczamy pole: Rysuj.

Oczywiście każdy zapisany widok może mieć własny nagłówek i stopkę.

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne - porada dnia #16 Drzewo genealogiczne - porada dnia #17

{18.03.2016}

PORADA DNIA #17 - Zapis i wydruk widoku drzewa

Widok drzewa genealogicznego można zapisać (a później oczywiście wydrukować lub przesłać np. e-mailem) w następujących formatach:

Uruchomienie funkcji zapisu do powyższych formatów następuje po wybraniu na aktywnym widoku drzewa menu: Plik polecenia: Drukuj drzewo lub Drukuj drzewo do pliku w formacie (--> PDF, HTML, JPEG, PNG).

Z uwagi na zachowanie dobrej kompresji danych oraz możliwości ewentualnej dalszej obróbki widoku drzewa (w tym wydruku na ploterze) zalecamy stosowanie formatu PDF.

Porady dnia: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |

Drzewo genealogiczne - porada dnia #18

{19.03.2016}

PORADA DNIA #18 - Struktura liniowa drzewa genealogicznego

Widok drzewa genealogicznego można zapisać w postaci struktury linowej. Widok ten zapisywany jest w formacie HTML, który można wydrukować. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje widoku liniowego: strukturę drzewa oraz strukturę drzewa wraz z uwzględnieniem numeracji pokoleń. Aby uruchomić taki widok drzewa genealogicznego należy dla aktywnego widoku drzewa wybrać z menu: Plik polecenie: Zapisz widok do pliku, a następnie jedną z opcji: Struktura drzewa lub Struktura drzewa + Numeracja.

Zachęcamy do wypróbowania takiej formy zobrazowania drzewa genealogicznego rodziny.

Drzewo genealogiczne - porada dnia #19

{20.03.2016}

PORADA DNIA #19 - Wyświetlanie danych dotyczących widoku drzewa

Każdy widok drzewa genealogicznego zawiera oprócz graficznej prezentacji powiązań (relacji genealogicznych) osób w nim zawartych, dane tekstowe o strukturze drzewa, osobach oraz statystyce. Do zobrazowania tych danych służy lewa kolumna widoku drzewa, w której znajdują się następujące zakładki:

- Drzewo - struktura drzewa genealogicznego

- Osoby - dane osób ujętych na widoku drzewa

- Podsumowanie - statystyki ilościowe związane z wydrukiem, drzewem oraz osobami (np. wymiary drzewa, liczba osób zawartych w nim zawartych, liczba związków, krewnych, ilość osób żyjących i wiele innych).

Drzewo genealogiczne - porada dnia #20

{21.03.2016}

PORADA DNIA #20 - Dostosowywanie kolumn wyświetlania danych w zakładkach

W programie Drzewo genealogiczne można w sposób dowolny definiować jakie dane mają być prezentowane w poszczególnych zakładkach. Służy do tego polecenie menu podręcznego (dostępnego pod PRAWYM przyciskiem myszki). Dla przykładu dostosowanie kolumn danych w zakładce: Osoby można uruchomić klikając PRAWYM przyciskiem myszki w obrębie lewego panelu wyświetlanych danych. Z pokazanego menu podręcznego wybieramy: Dostosuj kolumny, a następnie polecenie: Edytuj. Na formularzu będziemy mogli dodawać nowe kolumny danych (przycisk: Dodaj atrybuty), zmienić kolejność kolumn (strzałki: góra i dół), zmienić nazwę kolumny i jej szerokość. Dodatkowo można zapisywać nasze zestawy parametrów pod własną, nową nazwą, tak, aby szybko prezentować różne układy wyświetlanej informacji (przycisk: Nowy dla zestawu parametrów).