Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Praktyczne porady - Drzewo genealogiczne wersja przenośna - dodatkowa instrukcja

Drzewo genealogiczne – wersja przenośna - instrukcja

Instrukcja rozpakowania przesłanego pliku z aplikacją


Krok 1

Włóż nośnik pamięci, który chcesz przeznaczyć na Drzewo genealogiczne do gniazda USB komputera. Powinien on być widoczny w sekcji Mój komputer pod określoną literą dysku. Na poniższym widoku nośnik ten otrzymał literę “H” (zwróć uwagę, że może to być również inna litera dysku np. E, F, G  itp.)

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

Krok 2

Kliknij prawym przyciskiem myszki na pobranym pliku MobDG.zip i wybierz polecenie:
Wyodrębnij wszystkie.

Krok 3

Wskaż folder do rozpakowania (używając przycisku Przeglądaj) na Twój nośnik pendrive - w naszym przypadku jest to dysk H: i kliknij przycisk: Wyodrębnij.

Krok 9

Wszystkie wymagane pliki zostaną rozpakowane na nasz nośnik pendrive. Poczekaj, aż operacja sie zakończy. Następnie sprawdź zawartość twojego nośnika pendrive. Powinien pojawić się w nim katalog: DG-MOBILE.

Krok 4

Teraz możesz już uruchomić i aktywować aplikację.

 1. Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić zawartość katalogu DG-MOBILE.
 2. Kliknij plik startDG.bat, aby uruchomić program.
 3. Jeżeli otrzymałeś dane aktywacyjne wprowadź je po kliknięciu przycisku: Wymagana aktywacja za {liczba} dni.
 4. Wprowadź klucz aktywacji oraz w następnym kroku: Dane Użytkownika.
 5. Uruchom ponownie program z pendrive (kliknij plik: startDG.bat).


Procedura importu danych z wersji stacjonarnej do mobilnej


 1. Włóż do komputera stacjonarnego pendrive z wersją mobilną DG.
 2. Otwórz program DG z nośnika pamięci (plik startDG.bat).
 3. Z menu: Plik wybierz polecenie: Importuj dane do wersji mobilnej.
 4. Na formularzu wskaż plik z danymi DG do importu.
 5. Uruchom polecenie: Wczytaj.
 6. Po załadowaniu listy plików multimedialnych uruchom polecenie: Importuj dane.
 7. Po zakończeniu importu zostanie wyświetlony komunikat.
 8. Wybierz przycisk: Zamknij.
 9. Ponownie uruchom aplikację z nośnika pamięci.