Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


{15.12.2015 r.}

Udostępniono wersję 3.0.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


Lista wprowadzonych zmian:


Widok drzewa:

- ukryć współmałżonków wybranej osoby;

- ukryć wszystkich współmałżonków;

- ukryć potomków żeńskich;

- ukryć potomków męskich.

Serwis WWW:


Kronika rodzinna:


Zdjęcia Grupowe:


Formularz rodzinny:


Eksport GEDCOM:


Przeglądarka DG:


Daty - wprowadzanie i wyświetlanie.


Podgląd raportu -> Eksport do DOC:


Raport pokrewieństwa.{17.06.2015 r.}

Udostępniono wersję 2.22.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


Pobierz listę zmian w formacie PDF


Lista wprowadzonych zmian:


Formularz rodzinny:

Poprawiono wyświetlanie danych osoby w sekcji Związek. Gdy nazwisko było bardzo długie lub dwuczłonowe to część imienia i nazwiska była niewidoczna. Obecnie dane będą wyświetlane w linii poniżej.

Dane osoby:

Dodano atrybut złożony - Adres. Pole obecnie jest składową atrybutów (ulica i numer). W kolejnych wersjach będzie można samodzielnie zdefiniować jakie atrybuty mają być wyświetlone w tym polu. Obecnie zawartość pola Numer była doklejana do zawartości pola Ulica.

Pozostałe dane -> Wykształcenie. Dodano w ustawieniach programu opcję, której włączenie spowoduje, że lista nie będzie zawierała domyślnych wartości.

Pozostałe dane -> Atrybuty dodatkowe. Zmieniono pola edycyjne na pola edycyjne z listą wyboru. Z listy wyboru można wybrać nazwy już wcześniej wprowadzonych atrybutów.

W tytule dodano informację o nazwisku rodowym matki. Obecnie było tylko imię matki.

Dane Adresowe. Poprawiono błąd, który powodował, że podczas kopiowania i wklejania adresu nie zapamiętywane było pole Numer.

Dane związku:

Dodano 2 nowe atrybuty, które mogą mieć dowolną nazwę i wartość dla różnych związków. (np. Numer aktu zawarcia związku). Atrybuty mogą być wyświetlone na liście związków. W tym celu należy dostosować układ kolumn. Nowe atrybuty będa także widoczne w podglądzie szczegółów wybranego związku, serwisie WWW, kronice rodzinnej i Przeglądarce DG. Podczas generowania danych można w ustawieniach profilu /karta Ustawienia dla związków/ wyłączyć wyświetlanie tych atrybutów.

Zmieniono pola Nazwisko męża/żony w związki na pola typu lista wyboru. Z listy można wybrać nazwisko zamiast je wpisywać ręcznie.

Widok drzewa:

Dodano możliwość ustawienia wielkości nagłówka na wartość większą niż 100 pikseli.

Zmieniono sposób wyświetlania informacji liczbowych w tytule drzewa. Obecnie wyświetla się liczba osób widocznych na drzewie. Jeżeli są osoby ukryte to w nawiasie wyświetla się liczba osób ukrytych oraz ile wszystkich osób jest na drzewie.

Karta Podsumowanie. Wyświetlana statystyka dotyczyć będzie obecnie osób widocznych na widoku drzewa z wyłączeniem osób ukrytych.

Raport Lista związków:

Dodano możliwość wyświetlenia na raporcie ID męża/żony/dzieci.

Eksport do CSV. Dodano eksport pól ID związku, ID męża, ID żony.

Raport Wybrany związek:

Dodano możliwość wyświetlenia danych wyliczeniowych dla związku (czas trwania itp.). W ustawieniach profilu /karta Ustawienia dla związków/ można włączyć/wyłączyć wyświetlanie tych danych.

Raport lista osób:

Poprawiono błąd, który powodował, że jeżeli raport był uruchomiony z poziomu Widok drzewa to lista dostępnych atrybutów była pusta.

Karta Lista związków:

Dodano nowe atrybuty ID Męża i ID żony. Atrybuty zawierają odpowiednio ID męża i ID żony.

Karta Lista miejsc:

Poprawiono błąd, który powodował, że nowo dodane miejsce np. Miejsce urodzenia pojawiało się na końcu listy a nie zgodnie z ustawionym sortowaniem.

Zdarzenia osoby/związku:

Dodano kolumnę Miejsce.

Lista wyboru miejsca (np. dla daty urodzenia):

Poprawiono błąd, który powodował, że lista wyboru nie była automatycznie odświeżana nowymi wpisami.

Funkcja Zamień:

Dodano możliwość usunięcia spacji z przeszukiwanych wartości. Opcja domyślnie włączona.

Dodano możliwość wypełnienia dowolną wartością wybranego atrybutu lub usunięcia wartości w wybrany atrybucie.

Dodano możliwość wypełnienia wybranego atrybutu wartością z innego atrybutu.

Karta Osoby. Atrybuty zostały posortowane alfabetycznie.

Przeglądarka DG:

Formularz rodzinny dodano przycisk Dane związku (podgląd danych w sekcji Związek)

Formularz Dane osoby. Poprawiono błąd, który powodował, że można było wprowadzić tekst w pole Tytuł i Przyrostek.

Poprawiono generowanie danych zgodnie z filtrem Rodzina (błąd pojawiał się gdy nazwa rodziny była wieloczłonowa).

Serwis WWW:

Dane związku. Dodano możliwość wyświetlenia danych wyliczeniowych dla związku (czas trwania itp.). W ustawieniach profilu eksportu danych /karta Ustawienia dla związków/ można włączyć/wyłączyć wyświetlanie tych danych.

Sposób wyświetlania danych:

Zmieniono działanie opcji [Pokaż datę ślubu kościelnego, gdy brak daty zawarcia związku]. Obecnie gdy będzie wypełniona data ślubu kościelnego to będzie ona użyta zamiast daty zawarcia związku. W przypadku, gdy nie będzie daty zawarcia ślubu kościelnego to będzie użyta data zawarcia związku. Opcja do ustawienia: Ustawienia -> Sposób i zakres wyświetlania danych.  

Wszystkie formularze:

Dodano funkcję zapamiętująca położenie formularzy oraz ich szerokość i wysokość na ekranie pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu. Funkcjonalność można włączyć w ustawieniach programu.

Wprowadzanie dat. Dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych przedrostków dla dat: od około i do około np. od około 1874 lub do około 1899

Wprowadzanie dat. Dodano możliwość wprowadzenia daty w przedziale od około do około np. od około 1870 do około 1890

Zmieniono sposób wyświetlania liczby Zero. Dla atrybutów (liczba zdjęć, liczba dzieci, liczba odwołań itp.) Obecnie zamiast zera wyświetlany jest znak '-'

Wszystkie listy:

Po wciśnięciu przycisku Wyczyść (F10), aktywną pozycją będzie ostatnio zaznaczona pozycja.{01.04.2015 r.}

Udostępniono wersję 2.21.1.0 programu Drzewo genealogiczne.


Pobierz instalator wersji 2.21.1.0 programu Drzewo genealogiczne


Pobierz listę zmian w formacie PDF


Lista wprowadzonych zmian:


Kalendarz rocznic:

Formularz rodzinny:

Dane osoby:

Dodano nowy atrybut Numer ulicy do sekcji Adres zamieszkania

Dane związku:

Miejsca:

Raport Lista osób:

Raport Osoby:

Raport Lista związków:

Wszystkie karty:

Widok drzewa:

Ustawienia:

Zdjęcia grupowe:

Multimedia:

Serwis WWW:

Kronika rodzinna:

Wyszukiwanie duplikatów:

Karta Osoby:

Karta grobu:

Karta miejsca:

Karta źródło:

Edycja zdjęcia:

Przeglądarka DG:


{30.03.2015 r.}

Strona poświęcona aplikacji na portalu Facebook osiągnęła 2 tysiące polubień. Dziękujemy.


{24.03.2015 r.}

Zobacz jak szybko posortować dane w programie Drzewo genealogiczne? Przeczytaj naszą najnowszą poradę na stronie: http://drzewo-genealogiczne.pl/drzewo-genealogiczne-sortowanie-danych.html


{21.03.2015 r.}

- Zobacz jak uruchomić Kalendarz rocznic bez otwierania programu DG. Już nie zapomnisz o ważnych datach i rocznicach. Sprawdź na stronie: http://drzewo-genealogiczne.pl/drzewo-genealogiczne-kalendarz-rocznic.html kolejną poradę.


- Mamy już tysiąc polubień na FB. Dziękujemy.


{14.03.2015 r.}

Start strony poświęconej programowi Drzewo genealogiczne na Facebook. Adres strony: http://www.facebook.com/drzewogenealogiczne
Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2015)