Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


{30.10.2014 r.}

Udostępniono wersję 2.20.1.0 programu Drzewo genealogiczne.


- Formularz rodzinny. Dodano dodatkowe oznaczenie dla osób zmarłych. Za nazwiskiem i imieniem pojawia się znak krzyża. funkcjonalność można wyłączyć w ustawieniach programu na karcie Ogólne.

- Formularz rodzinny. Zwiększono szerokość i wysokość ramek z danymi dziadków. Obecnie w niektórych sytuacjach znikała data zgonu.

- Karta Osoby. Zmieniono nazwę atrybutu L. związki na Związki. Atrybut wyświetla liczbę związków danej osoby.

- Karta Osoby. Dodano atrybut Multimedia. Atrybut wyświetla liczbę dołączonych do osoby zdjęć, zdjęć grupowych oraz zdjęć dołączonych do kary grobu tej osoby. Atrybut można wyświetlić jako dodatkową kolumnę na liście osób.

- Karta Związki. Dodano atrybut Multimedia. Atrybut wyświetla liczbę dołączonych do związku zdjęć. Atrybut można wyświetlić jako dodatkową kolumnę na liście związków.

- Karta Drzewa. Widoki drzewa zostały rozszerzone o dodatkowe kolumny Liczba widocznych osób oraz Liczba osób ze zdjęciem. Wartości są automatycznie wyliczane po zapisaniu drzewa.

- Formularz osoby. Karta Dane adresowe. Powiązano pola Kod pocztowy i Poczta. Jeżeli zostanie wprowadzony kod pocztowy to lista Poczta zawierać będzie tylko wartości powiązane z tym kodem. Jeżeli takich powiązań nie ma to lista zawiera wszystkie wartości wprowadzone do tego pola.

- Formularz osoby -> Multimedia. Dodano dodatkową zakładkę Karta grobu. Na karcie wyświetlane są zdjęcia dołączone do karty grobu danej osoby.

- Widok drzewa. Na karcie Podsumowanie dodano informację dotyczącą ilości osób ze zdjęciem.

- Widok drzewa. Zmieniono kolejność niektórych funkcji w menu podręcznym.

- Widok drzewa. Dodano atrybut Oznaczenie. Jest to pole tekstowe do dowolnego wykorzystania. Atrybut można wyświetlić jako dodatkową kolumnę na liście związków.

- Widok drzewa. Na potrzeby widoków tworzone są miniaturki zdjęć każdej z osób, która występuje na widoku. Miniaturki te są usuwane po zamknięciu programu. Jeżeli nastąpi modyfikacja zdjęcia poza programem to należało obecnie zamknąć program i uruchomić ponownie aby zobaczyć efekt zmian. Obecnie dodano funkcję Odśwież miniaturki zdjęć. Funkcja dostępna jest w menu Wygląd drzewa

- Widok drzewa. Zestawy parametrów. Jeżeli wybrano, aby w tytule ramki osoby wyświetlane było tylko imię osoby to imię to będzie poprzedzone tytułem np. (Pan, Pani ..) jeżeli będzie włączona opcja Pokaż tytuł i przyrostek. Obecnie jeżeli opcja była włączona to tytuł się nie pojawiał.

- zmiany nazwy kopii plików programu "Drzewo genealogiczne" na format rok-miesiąc-dzień.

- dodano do filtru szybkiego możliwość filtrowania według wieku osoby. Szukaną wartość można poprzedzić jednym z operatorów (>=, <=, >, <, =). Dzięki czemu można szybko wyszukać osoby, które mają mniej niż 18 lat.

- dodano do formularza Wyszukaj osoby możliwość filtrowania osób według atrybutu wiek osoby. Dzięki czemu można wyszukać osoby, których wiek jest w przedziale np. >40 i <70

- Menu Narzędzia. Raport Wyszukiwanie duplikatów osób. Dodano atrybut Przyrostek.

- Menu Narzędzia. Raport Wyszukiwanie duplikatów osób. Dodano możliwość wyświetlenia na raporcie informacji o rodzicach, związkach i dzieciach.

- Lista atrybutów dla osoby (filtr na liście osób, formularz wyszukiwania osób) została posortowana alfabetycznie. Pierwsze pozycje zajmują najważniejsze atrybuty.

- Lista atrybutów dla związku (filtr na liście związków, formularz wyszukiwania związków) została posortowana alfabetycznie. Pierwsze pozycje zajmują najważniejsze atrybuty.

- Filtr nad listą związków został rozszerzony o dwa dodatkowe pola Mąż i Żona. Dzięki czemu można wyszukiwać związki jednocześnie według danych męża, żony oraz identyfikatora związku.

- Tworzenie nowych związków. Dodano możliwość tworzenia wielokrotnych związków pomiędzy tymi samymi osobami (np. po rozwodzie ponowny ślub). W przypadku gdy osoby tworzą już związek pojawi się stosowne ostrzeżenie.

- Kalendarz rocznic. Dodano możliwość wyświetlenia imienin także dla osób zmarłych.

- Raport Wybrana/e osoba. Zwiększono wielkość zdjęcia domyślnego osób o 30%

- Kronika rodzinna. Wykaz osób. Zwiększono wielkość zdjęcia domyślnego osób o 30%

- Raport Wybrana/e osoba. Dodano numerację związków osoby jeżeli osoba ma więcej związków niż 1

- Kronika rodzinna. Wykaz osób. Dodano numerację związków osoby jeżeli osoba ma więcej związków niż 1

- Dane związku. Dodano dodatkowe pola. Nazwisko męża i żony w danym związku. Pola należy wypełnić jeżeli mąż lub żona noszą obecnie inne nazwiska niż nosili w czasie związku.

- Lista dzieci. Dodano możliwość dołączenia do opisu dzieci oznaczenie (syn, córka). Funkcję można wyłączyć w ustawieniach programu.

- Lista rodzeństwa. Dodano możliwość dołączenia do opisu rodzeństwa oznaczenia (brat, siostra) Funkcję można wyłączyć w ustawieniach programu.

- Lista Wybór osoby. Lista została rozszerzona o kolumny Przyrostek i Rodzice. Kolumna Rodzice zawiera imię ojca i imię matki.

- Lista Wybór osoby. Dodano możliwość filtrowania listy osób według atrybutu Imię ojca lub Imię matki.

- Zdjęcia grupowe: Całkowicie przebudowano sposób oznaczania osób na zdjęciach.

Obecnie są to ramki. Każdą ramkę można przesuwać oraz zmieniać jej rozmiary za pomocą myszy lub za pomocą klawiatury (klawisz CTRL /przesuwanie/ lub SHIFT /zmiana rozmiaru/ + klawisze strzałek).

Każda ramka posiada linię opisują daną osobę. Linie są wyprowadzone na krawędź (górna, dolna, lewa, prawa) zdjęcia.

Każda krawędź ramki posada trzy punkty doczepienia linii dzięki czemu można tak ustawić linię aby nie nachodziły na twarze osób z innych rzędów. Podczas wczytywania danych z poprzedniej wersji automatycznie będą tworzone ramki o szerokości 1cm x na 1,25cm. Osoby poniżej środka zdjęcia będą miały linie wyprowadzone na dolną krawędź zdjęcia a osoby powyżej na górną krawędź zdjęcia.

W związku z powyższym przebudowano także mechanizm generowania podglądu zdjęcia w kronice rodzinnej, serwisie WWW. Zmieniono także sposób zapisu zdjęcia do pliku PDF i HTML. Numeracja osób na zdjęciu jest automatyczna.

Z prawej strony dodano opcję, które umożliwiają wyświetlenie wszystkich ramek i linii.

Wybrana osoba z listy będzie miała wyświetloną ramkę w kolorze czerwonym.

Dodano także możliwość określenia koloru linii łączącej osobę z krawędzią.

Aby zapobiec przypadkowym tworzeniom lewego znaczników, dodano funkcje włączającą/wyłączającą tworzenie znaczników. Jeżeli funkcja będzie wyłączona to wciśnięcie klawisza myszy i przesunięcie myszy powodować będzie przesuwanie zdjęcia. Funkcja włączania i wyłączania znajduje się także w menu podręcznym. Więcej w dokumentacji programu.

- Serwis WWW: Dodano możliwość wstawienia pliku graficznego jako tła oraz jednocześnie zdefiniowania koloru tła. Obecnie można było wstawić albo plik graficzny albo kolor.

- Serwis WWW: Dodano możliwość dokładnego określenia położenia pliku graficznego zdefiniowanego jako tło (za pomocą stylów CSS). Domyślne ustawienie to: tło nie będzie powtarzane, pozycja: na dole strony na środku, plik będzie przeskalowany tak aby zmieścił się w widoku strony. Więcej informacji na temat pozycjonowania obrazka tła na stronie: http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.asp

- Serwis WWW: Dodano opcję, której włączenie spowoduje, że tabele z listą osób, związków itd. będą lekko przezroczyste. Spowoduje to, że tło będzie widoczne poprzez tabele.

- Przeglądarka DG. Ustawiono domyślne sortowanie dla list. (W przypadku gdy Przeglądarka DG uruchamiana jest na nowym komputerze). Lista osób (nazwisko, imię, data urodzenia) Lista związków (Mąż, Żona), Pozostałe listy według nazwy.

- Przeglądarka DG. Dodano możliwość określenia osoby, której formularz rodzinny ma się otworzyć po starcie programu.

- Przeglądarka DG. Zmieniono sposób generowania plików. Wszystkie pliki generowane są do wewnętrznego folderu o nazwie DGVIEW. Folder główny zawierać będzie plik o nazwie start.bat. Jest to plik wykonywalny, który uruchomi przeglądarkę bez potrzeby wchodzenia do folderu DGVIEW.

- Raport Lista osób. Funkcja generująca PDF uwzględnia obecnie ustawioną orientację wydruku. Wcześniej raport zawsze generowany był w układzie poziomym. Ustawiono także minimalną szerokość raportu na 210mm (dla orientacji pionowej) lub 297mm (dla orientacji poziomej).

- Formularz Dostosuj kolumny i formularz raportu Lista osób zostały rozszerzone o dodatkową kolumnę Nazwa w DG. Jeżeli nazwa kolumny została zmieniona to w tej kolumnie wyświetlana jest oryginalna nazwa kolumny z programu DG.


{26.06.2014 r.}

Udostępniono wersję 2.19.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


- Zmieniono sposób wyświetlania danych szczegółowych dla wybranej osoby;

(okno podglądu szczegółów wyświetlane jest z prawej strony listy osób. W ramach danych szczegółowych dodano zdjęcia osób (dla związków, rodzeństwa, rodziców). Dodano także możliwość przejścia do edycji danych wybranej osoby.

- Zmieniono sposób wyświetlania danych szczegółowych dla wybranego związku;

(okno podglądu szczegółów wyświetlane jest z prawej strony listy osób. W ramach danych szczegółowych dodano zdjęcia osób (dla związków, rodzeństwa, rodziców). Dodano także możliwość przejścia do edycji danych wybranego związku.

- Zmieniono sposób zarządzania funkcją: Dostosuj kolumny.

- Wprowadzono możliwość dodawania wielu zestawów wyświetlanych atrybutów opisujących dane zawarte w kartach(prawy przycisk myszki --> Dostosuj kolumny --> Edytuj).

- Dodano możliwość przestawiania kolumn metodą drag and drop (wskazujemy nagłówek kolumny i wciskając lewy klawisz myszy przenosimy kolumnę w lewą lub prawą stronę arkusza danych).

- Dodano możliwość ustawienia wysokości okna podglądu szczegółów na karcie: Źródła.

- Dodano możliwość ustawienia wysokości okna podglądu szczegółów na karcie: Karta grobów.

- Usunięto stałą kolumnę z Danymi osoby.

- Na karcie OSOBY dodano kolumnę zawierającą sumę pól: Imię, Nazwisko, Data ur. i ewentualnie data zgonu. Format wyświetlania zgodny z ustawieniem w sekcji Sposób i zakres wyświetlania danych.

- Zmieniono sposób tworzenia folderu: _monografie. Folder ten tworzony jest tylko wtedy, gdy będą edytowane monografie.


{17.04.2014 r.}

Udostępniono wersję 2.18.1.0 programu Drzewo genealogiczne.


- Widok Kafelki - poprawiono moduł rysowania zdjęć. W niektórych sytuacjach znikała część zdjęcia.

- Pliki DG - dodano możliwość wskazania własnego folderu na pliki programu DG. Domyślny folder to Moje dokumenty\DG. Folder można zmienić w ustawieniach programu na karcie Ogólne.

- Dane osoby -> Karta multimedia. Dodano wyświetlanie daty dla listy zdjęć grupowych.

- Dane osoby -> Karta multimedia. Dodano możliwość sortowania zdjęć grupowych.

- Widok drzewa -> Eksport do PDF. Poprawiono błąd, który powodował nachodzenie się tekstów przy ustawieniach (zdjęcie nad danymi osoby oraz centrowanie opisu).

- Karta Rocznice -> Zmodyfikowano algorytm wyświetlania danych w kalendarzu rocznic co znacznie przyspieszyło wyświetlanie danych.

- Karta Rocznice -> Dodano możliwość wyświetlenia rocznic do 365 dni. Obecnie było 30.


{11.03.2014 r.}

Udostępniono wersję 2.18.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


FORMULARZ OSOBY:

- Dane osoby. Pozostałe dane. Dodano cztery nowe atrybuty dowolnego przeznaczenia. Nazwy atrybutów mogą być różne dla każdej osoby.


ZDJĘCIA GRUPOWE:

- Karta Zdjęcia grupowe. Dodano funkcję Podgląd HTML.

- Karta Zdjęcia grupowe. Dodano funkcję Właściwości zdjęcia grupowego (we wcześniejszych wersjach programu należało wejść do edycji Zdjęcia i z menu Plik wybrać opcję Właściwości zdjęcia)

- formularz Właściwości zdjęcia grupowego. Dodano podgląd zdjęcia.

- Zdjęcie grupowe. Dodano atrybut Data. (aby wyświetlić ten atrybut na liście zdjęć grupowych należy kliknąć prawym klawiszem myszy na liście i z menu podręcznego wybrać funkcję Dostosuj kolumny. Następnie dodać atrybut Data do listy wyświetlanych atrybutów.).

- Zdjęcie grupowe. Eksport do formatu HTML. (podczas eksportu generowany  jest tylko jeden plik HTML. Wszystkie niezbędne pliki graficzne zawarte są w tym pliku HTML (data:image/jpg;base64).

 - Zdjęcie grupowe. Poprawiono funkcję eksportu do pliku PDF. W niektórych sytuacjach zamiast opisu znaczników wyświetlał się opis zdjęcia.


KRONIKA RODZINNA:

- Kronika rodzinna. Funkcja Ogranicz dane -> do wybranego widoku. Poprawiono odświeżenie listy widoków przy ponownym otworzeniu formularza.

 - Kronika rodzinna. Funkcja Ogranicz dane -> do wybranego widoku. Lista widoków jest ponumerowana alfabetycznie. Do nazwy widoku dodano numer porządkowy oraz liczbę osób na widoku.


MULTIMEDIA:

- Karta Multimedia. Dodano kolumny Dotyczy oraz Opis obiektu, którego zdjęcie dotyczy (aby wyświetlić ten atrybut na liście zdjęć grupowych należy kliknąć prawym klawiszem myszy na liście i z menu podręcznego wybrać funkcję Dostosuj kolumny. Następnie dodać atrybuty do listy wyświetlanych atrybutów).

- Karta Multimedia. Poprawiono szybkość działania funkcji grupowania według obiektów.

- Karta Multimedia. Dodano funkcję Aktualizuj atrybuty (Dotyczy i Dotyczy opis). Funkcja Aktualizuje dane atrybutów Dotyczy i Dotyczy opis dla wszystkich plików multimedialnych. W niektórych przypadkach atrybuty mogą nie być aktualne np. gdy nastąpi zmiana nazwiska lub imienia osoby.


WIDOK DRZEWA:

- Widok drzewa. Dodano funkcję Zapisz do pliku -> PDF ... (funkcja umożliwia zapisanie widoku drzewa do dowolnej lokalizacji i o dowolnej nazwie)

- Widok drzewa. Zapis do formatu PDF. Widok drzewa w PDF zawiera ustawiony kolor tła oraz teksturę.

- Widok drzewa. W polu: Tytuł drzewa dodatkowo wyświetlana jest informacja o ilości osób ukrytych na drzewie.

- Widok drzewa. Dodano raport - Lista osób (rozszerzony) (menu Raporty). Raport ten jest taki sam jak raport Lista osób na karcie Osoby z tym, że obejmuje tylko osoby, które są na widoku.

- Widok drzewa. Dodano do menu podręcznego funkcję Pokaż/Ukryj wybraną osobę. Obecnie aby ukryć wybraną osobę na widoku trzeba było kliknąć na znacznik widoczności obok osoby na strukturze drzewa. Teraz można to zrobić z poziomu przeglądania drzewa.


NARZĘDZIA:

  - Narzędzia -> Wyszukiwanie duplikatów. Dodano funkcję bezpośredniego eksportu tego raportu do pliku PDF.

  - Narzędzia -> Raport Weryfikacja danych. Dodano funkcję bezpośredniego eksportu tego raportu do pliku PDF.


MIEJSCA:

- Karta Miejsca. Poprawiono błąd, który powodował, że podczas edycji współrzędnych geograficznych nie uaktywniał się przycisk Zapisz.


PRZEGLĄDARKA DG:

- Przeglądarka DG. Zmieniono sposób generowania plików multimedialnych do programu Przeglądarka DG. Obecnie jeżeli wiele osób ma dołączony ten sam plik to w Przeglądarce DG będzie tylko jedna kopia tego pliku (wcześniej było tyle kopii ile odwołań).


SERWIS WWW:

- Serwis WWW. Rocznice. Zwiększono szerokość kolumny Data. W przypadku gdy rocznica była większa niż 100 lat to wówczas liczba ta wyświetlała się w kolejnym wierszu.


INNE:

- Import GEDCOM [dodano obsługę niestandardowych tagów - PICTURES (program GenoPro)]

- Widok Kafelki. Poprawiono funkcję sprawdzania daty modyfikacji zdjęć wykonanych poza programem DG.

- Widok Kafelki. Poprawiono błąd, który w niektórych sytuacjach powodował nachodzenie na siebie tekstów. Jeżeli tekst do wyświetlenia jest zbyt długi to zostanie obcięty i dołączony zostanie do niego ciąg "..."

 - W folderze Moje dokumenty utworzony został folder DG, który zawiera foldery Zdjęcia grupowe, Kronika Rodzinna, Raporty, Drzewa i temp. W folderach tych generowane są raporty, widoki drzew oraz zdjęcia grupowe.

- Dodano informację o aktualnie kopiowanym pliku na formularzach: Przeglądarka DG (Menu Narzędzia), Kopiuj dane do folderu (Menu Plik).

- Wyszukaj osoby [Karta Osoby -> Panel funkcji]. Dodano możliwość wyszukania osób, które mają lub nie mają karty grobu.

- Karty (wszystkie obiekty). Wciśnięcie klawisza ENTER powoduje przejście do edycji wybranego obiektu(osoby, związku, miejsca itd.). Wcześniej funkcja była aktywna tylko na karcie Osoby oraz Związki.

- Ustawienia programu. Dodano opcję, która umożliwia tworzenie związków pomiędzy osobami tej samej płci. Domyślnie opcja jest wyłączona.

- Odwołania do źródła. Dodano możliwość wstawienia drugiego dokumenty (zdjęcie, skan itp.) do odwołania do źródła.Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2014)