Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


{02.12.2013 r.}

Udostępniono wersję 2.17.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


- Moduł zarządzania miniaturkami. Dodano moduł generujący miniaturkę dla każdego wprowadzonego zdjęcia. Miniaturki nie są usuwane po zamknięciu programu. Gdy zdjęcie oryginalne zostanie zmodyfikowane to miniaturka zostanie ponownie utworzona. Miniaturki generowane są automatycznie przez program.

- Karta Osoby. Dodano widok Kafelki. (Obok zdjęcia wyświetlane są następujące dane: Nazwisko, Imiona, Nazwisko rodowe, Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce zgonu, Wiek osoby lub ile lat żyła, Imiona rodziców, Liczba związków, Adres zamieszkania /dla żyjących/, zawartość pola Opis osoby).

- Karta Osoby. Zmieniono sposób wyrównania kolumny Identyfikator. Gdy Identyfikator traktowany jest jako liczba to wyrównanie jest do prawej strony.

- Karta Osoby. Zmieniono sposób wyrównania kolumn Data wprowadzenia i Data aktualizacji /wyrównanie do prawej/.

- Karta Związki. Dodano widok Kafelki. (Oprócz zdjęcia wyświetlane są następujące dane: Dane męża, Dane żony, Rodzaj związku, Daty i miejsca zawarcia i zakończenia związku, Liczba dzieci oraz ich imiona).

- Karta Związki. Zmieniono sposób wyrównania kolumny Identyfikator. Gdy Identyfikator traktowany jest jako liczba to wyrównanie jest do prawej strony.

- Karta Związki. Zmieniono sposób wyrównania kolumn Data wprowadzenia i Data aktualizacji /wyrównanie do prawej/.

- Karta Karty grobów. Dodano widok Kafelki.

- Karta Miejsca. Dodano widok Kafelki.

- Karta Źródła. Dodano funkcję umożliwiającą bezpośrednie wstawienie odwołania do źródła. Odwołanie do wybranego źródła może być powiązane z osobą lub związkiem. Przyciski Dodaj osobę i Dodaj związek znajdują się na karcie Źródła obok listy Odwołania do źródła.

- Widok Kafelki. Widok jest domyślnie włączony dla większości list. Ustawienie sposobu wyświetlania listy jest zapamiętywane. Jeżeli dla listy osób ustawiony zostanie widok Kafelki to przy następnym uruchomieniu programu włączony będzie ten widok. Do ustawień program (karta Ogólne) dodano opcję, której włączenie spowoduje, że podczas startu programu dla wszystkich list zawsze zostanie włączony widok Lista.

- Formularz Osoby. Zmieniono ikony przycisków nawigacyjnych (następny, poprzedni na liście). Dodano także skróty klawiszowe:

Ctrl+ Up (Strzałka do góry) - poprzednia osoba na liście

Ctrl+ Down (Strzałka do dołu) - następna osoba na liście

- Formularz Związku. Zmieniono ikony przycisków nawigacyjnych (następny, poprzedni na liście). Dodano także skróty klawiszowe.

Ctrl+ Up (Strzałka do góry) - poprzedni związek na liście

Ctrl+ Down (Strzałka do dołu) - następny związek na liście

- Karta Miejsce. Dodano atrybut Zdjęcie domyślne.

- Karta Grobu. Dodano możliwość wprowadzenia współrzędnych geograficznych.

- Karta Grobu. Dodano funkcję wyświetlającą lokalizację grobu na mapie. Funkcja działa jeżeli wprowadzono współrzędne geograficzne.

- Eksport GEDCOM (lista drzew jest automatycznie sortowana według nazwy) /obecnie kolejność była taka sama jak na liście drzew/

- Kronika rodzinna. Dodano możliwość ograniczenia danych do wybranego widoku drzewa.

- Kronika rodzinna. Dane do kroniki są automatycznie sortowane. Osoby (nazwisko, imię, data ur.), Związki (Mąż, Żona), pozostałe dane według pola Nazwa.

- Kronika rodzinna. Dodano kartę Ustawienia. Na karcie można określić wielkość lewego i prawego marginesu publikacji.

- Serwis WWW. Dodano możliwość odtwarzania plików wideo bezpośrednio na stronie WWW. Szablon odtwarzania można zdefiniować na formularzu Serwis WWW -> Karta: Inne Sekcja: Odtwarzanie plików wideo. Jeżeli szablon będzie pusty to wyświetlany będzie tylko link do pliku wideo.

- Serwis WWW. Dane związku rozszerzono o dane dotyczące ślubu kościelnego oraz o informację o zaręczynach.

- Raport Wybrany związek. Dodano do raportu informację dotyczącą ślubu kościelnego oraz informację o zaręczynach.

- Poprawiono błąd, który powodował, że w niektórych sytuacjach usuwana była zawartość pól Data wprowadzenia oraz Data aktualizacji dla Osób i Związków.

- Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zmiany nazw wyświetlanych kolumn na Kartach Osoby, Związki itd.

- Poprawiono moduł filtrowania danych według pola Rodzina. Obecnie jeżeli w programie zdefiniowano rodziny np. Kot i Kotowscy to podczas eksportu danych rodziny Kot eksportowane były także dane rodziny Kotowscy.


{27.09.2013 r.}

Udostępniono wersję 2.16.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


- Weryfikacja danych. Nowa funkcja Wyszukiwanie duplikatów osób. Funkcja umożliwia wydrukowanie listy osób, które mogły zostać wprowadzone do programu wielokrotnie. (menu: Narzędzia -> Wyszukiwanie duplikatów osób).

- Auto-zapis danych. Dodano funkcję automatycznego zapisu danych, co określoną liczbę minut. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Można ją

aktywować na formularzu: menu: Ustawienia programu -> Bezpieczeństwo danych.

- Eksport danych. Dodano eksport danych kontaktowych do pliku w formacie vCard / rozszerzenie *.vcf/, co daje możliwości eksportowania pliku danych kontaktowych m.in. o urodzinach, imieninach, nr telefonów do urzadzeń typu smartphone, tablet oraz programów pocztowych). (menu: Plik -> Eksportuj dane).

- Ustawienia programu. Raporty. Dodano opcję Dołącz do treści stopki datę utworzenia raportu. Można określić format daty. Jeżeli opcja będzie włączona, to do treści stopki zostanie dołączona spacja oraz data w odpowiednim formacie.

- Formularz związku. Zmiana nazw atrybutów "Świadek męża" i "Świadek żony" na "Świadek #1" i "Świadek #2" (dotychczasowe nazewnictwo wymuszało znajomość świadka ze strony męża lub też żony, a nie zawsze można to było wiarygodnie ocenić).

- Arkusze genealogiczne. Dodano opcję podglądu wygenerowanego arkusza dla wybranej osoby lub związku.

- Serwis WWW. Zmieniono sposób wyświetlania związków wybranej osoby na formularzu danych osoby (zwiększono odstępy pomiędzy współmałżonkami).

- Ustawienia programu. Karta Multimedia. Dodano nową opcję [Maksymalna szerokość miniaturek]. Wpisana lub wybrana wartość spowoduje, że miniaturki zdjęć nie będą szersze niż podana wartość.

- Karta Zdjęcia grupowe. Dodano nowy widok "Duże ikony".

- Karta Zdjęcia grupowe. Dodano funkcje eksportu zdjęcia grupowego do pliku w formacie PDF.

- Karta Zdjęcia grupowe. Rozszerzono wyświetlaną informację o wybranym zdjęciu grupowym o listę osób widniejących na zdjęciu.

- Raport Lista osób. Dodano funkcję generującą bezpośrednio plik PDF. Funkcja przydatna jeżeli wybrano wiele kolumn.

- Formularz rodzinny. Dodano komunikat podczas dodawania współmałżonka (Sekcja Związek --> przycisk Dodaj) - program będzie się pytał, czy zmienić nazwisko dla żony, jeżeli będzie inne niż nazwisko męża.

- Widok drzewa. Dodano możliwość ustawienia koloru ramki i obwódki dla tła widoku drzewa, gdy wybrana została tekstura. Obecnie gdy wybrano teksturę to ramka nie była rysowana.

- Drukowanie drzewa. Dodano nowe opcje. Powiększ widok do szerokości strony oraz Powiększ widok do wysokości strony. Opcje są domyślnie wyłączone. Opcje umożliwiają zwiększenie wymiarów drzewa tak, aby drzewo wypełniało całe kartki, a nie kończyło się np. "w połowie".


Poprawiono błędy:

- Import danych. Poprawiono import danych z pliku DG (program żądał wybrania osoby).

- Serwis WWW. Uaktywniono brakujące linki do świadków związku.

- Widok drzewa. Poprawiono mechanizm przesuwania widoku drzewa.


{25.04.2013 r.}

Udostępniono wersję 2.15.1.0 programu Drzewo genealogiczne.


- dodano komunikat informujący o konieczności zapisana danych przed generowaniem Kroniki rodzinnej

- poprawiono widoczność przycisków do zarządzania widokami na formularzu Kronika rodzinna


{23.04.2013 r.}

Udostępniono wersję 2.15.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


- Kronika rodzinna:

- dodano możlwiość filtrowania danych według pola Rodzina

- dodano nowy rozdział Zdjęcia grupowe

- dodano nowy rozdział Historia rodziny

- dodano nowy rozdział Monografie (osób, związków, zdarzeń z historii rodziny)

- dodano nowy rozdział Karty grobów

- dodano nowy rozdział Źródła

- Karta Multimiedia. Dodano podręczny filtr (Pasek Filtrowania danych). Filtr umożliwia szybkie wyświetlenie multimediów, które

- dotyczą tylko osób;

- dotyczą tylko związków;

- dotyczą tylko zdarzeń;

- dotyczą kart grobów;

- dotyczą miejsc;

- dotyczą wybranej kategorii (możliwość wyboru kategorii z listy)

- nie są powiązane z żadnym obiektem (zdjęcia te należy usunąć)


Ponadto można włączyć dodatkowe opcje, które spowodują, że wyświetlane będą:

- tylko zdjęcia (bez stron www itp.)

- tylko zdjęcia domyślne

- zdjęcia prywatne

- publiczne.

- Karta Multimedia. Dodano możliwość włączenia widoku: Duże ikony. Multimedia wyświetlane będą w postaci miniaturek.


Miniaturki generowane przez program mogą być przechowywane w plikach lub w pamięci operacyjnej. Wyboru można dokonać na formularzu Ustawienia programu -> Multimiedia. Domyślnie miniaturki przechowywane są w plikach. Miniturki przechowywane w pamięci komputera znacznie przyspieszają wyświetlanie zdjęć jednakże zajmują pamięć.

- Karta Miejsca. Po zakończeniu edycji odwołania do miejsca aktualnie edytowane odwołanie będzie cały czas zaznaczone. Jeżeli to odwołanie w wyniku modyfikacji danych zostanie usunięte z listy odwołań to zaznaczoną pozycją będzie następna pozycja na liście odwołań.  

- Formularz rodzinny. W sekcji Związek (Dane związku) dodano podgląd zdjęcia domyślnego dla związku.

- Formularz rodzinny. Dodano funkcję powiększenia miniaturki zdjęcia po jej kliknięciu.

- Formularz osoby. Dodano wyświetlanie informacji o dacie ostatniej aktualizacji danych. (lewy dolny róg formularza)

- Formularz związku. Dodano wyświetlanie informacji o dacie ostatniej aktualizacji danych. (lewy dolny róg formularza)

- Formularz związku. Dodano możlwość wprowadzenia informacji o świadkach związku. Świadków męża lub żony można wybrać z listy wszystkich osób lub wprowadzić ręcznie.

- Zdjęcia grupowe. Dodano możliwość zdefiniowania szerokości zdjęcia podczas eksportu do formatu HTML (Formularz właściwości zdjęcia grupowego). Domyślna wartość 800px.

- Eksport GEDCOM. Dodano możliwość skopiowania wybranych plików multimedialnych do lokalnego folderu [NazwaPlikuGEDCOM_MultimediaFiles]

- Import danych z pliku DG. Dodano opcję umożliwiającą import wszystkich osób i związków.

- Mapa miejsc. W związku z tym, że firma Google zrezygnowało z API Key odpowiednie pole zostało usunięte z formularza tworzącego mapę miejsc.

- Profile eksportu danych. Rozszerzono listę zakresów dla pola Daty dla związków o pozycję {Tylko rok - gdy jedna z osób żyje}

- Profile eksportu danych. Dodano możliwość eksportu do Przeglądarki DG, Serwisu WWW oraz do pliku w formacie DG danych o świadkach zawarcia związku.

- Przeglądarka DG. Dodano możliwość skopiowania do przeglądarki aktualnych ustawień kolumn na kartach (Osoby, Związki, Multimedia itd.). Opcja do zaznaczenia na formularzu generowania przeglądarki.

- Wprowadzanie dat. Dodano możliwość wprowadzania i wyświetlania dat w formacie: yyyy/mm/dd i yyyy-mm-dd.

- Widok drzewa. Dodano możliwość rozróżnienia różnym kolorem potomków, przodków i współmałżonków (Wygląd drzewa->Parametry->Edytuj zestawy. Karta Schematy kolorystyczne).

- Widok drzewa. Podczas pobierania danych o parametrach domyślnej drukarki w niektórych przypadkach /błędna konfiguracji usługi systemowej Bufor wydruku/ pojawiał się komunikat (System Error.  Code: 1722. Serwer RPC jest niedostępny). Obecnie progrm w przypadku błędne konfiguracji usługi przyjmuje domyślne ustawienia i pozwala utworzyć widok drzewa.

- Raport: Wybrana osoba  -> sekcja Źródła.  Dodano wyświetlenie dołączonego do odwołania do źródła pliku graficznego (jeżeli wyświetlane są multimedia).  

- Raport: Raport Wybrana osoba zmienił nazwę na Wybrane osoby. Raport będzie zawierał wszystkie zaznaczne osoby (Aby zaznaczyć więcej osób na liście można użyć klawisza CTRL).

- Raport: Wybrany związek-> sekcja Źródła.  Dodano wyświetlenie dołączonego do odwołania do źródła pliku graficznego (jeżeli wyświetlane są multimedia).  

- Raport: Raport Wybrany związek zmienił nazwę na Wybrane związki. Raport będzie zawierał wszystkie zaznaczne związki (Aby zaznaczyć więcej związków na liście można użyć klawisza CTRL).

- Raport: Wybrane/Wszystkie związki. Dodano możliwość wyświetlenia informacji o świadkach zawarcia związku.

- Podgląd szczegółów wybranego związku. Dodano możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlenia informacji o świadkach zawarcia związku.{19.02.2013 r.}

Udostępniono wersję 2.14.3.0 programu Drzewo genealogiczne.


- poprawiono błędne wyliczanie wieku osoby na karcie Osoby


{11.02.2013 r.}

Udostępniono wersję 2.14.2.0 programu Drzewo genealogiczne.


- zwiększono szerokość pola Miejsce [formularz edycji rodziców chrzestnych]

- podczas zmiany bazy danych z listy ostatnio używanych plików pojawia się obecnie pytanie o zapis wprowadzonych zmian (jeżeli takowe były)

- poprawiono moduł tworzenia miniaturek podczas eksportu widoku drzewa do pliku PDF


{11.01.2013 r.}

Udostępniono wersję 2.14.1.0 programu Drzewo genealogiczne.


- poprawiono moduł zapisu listy drzewo w serwisie WWW


Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2013)