Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


{28.12.2012 r.}

Udostępniono wersję 2.14.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


- dodano funkcję generującą Kronikę rodzinną /Menu Narzędzia/;
- zmodyfikowano sposób wyświetlania osób na liście osób;
- zmodyfikowano sposób wyświetlania związków na liście związków;
- zmodyfikowano sposób wyświetlania zdjęć na liście multimediów;
- usunięto przyciski Poprzedni, Następny na liście Osób i Związków.

/Ze względu na modyfikację algorytmu wyświetlania danych przyciski nie są już potrzebne./

Modyfikacja wyświetlania obiektów na tych listach spowodowała znaczne zwiększenie szybkości wyświetlania danych, co ma duży wpływ na komfort pracy z programem.

- na liście osób dodano stałą kolumnę, która zawiera Nazwisko, Imię, Datę ur. oraz Datę zg. Listę można włączyć lub wyłączyć.

/Przycisk znajduje się na karcie Osoby Panelu Filtru (nad listą osób) przed polem wyszukiwania wg. Nazwiska/
- zablokowano dźwięk, który pojawiał się podczas zmiany osoby na liście osób;
- zablokowano dźwięk, który pojawiał się podczas zmiany związku na liście osób;
- poprawiono błąd, który powodował błędne wyliczanie czasu trwania związku (raport Lista związków).

{25.09.2012 r.}

Udostępniono wersję 2.13.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


- dodano możliwość wyróżnienia pokoleń na widoku drzewa różnymi kolorami. Można zdefiniować różne kolory dla różnych pokoleń przodków i potomków oddzielnie. Można także ustawić aby sekwencje kolorów np. 4 były powtarzalne np. (1 i 5 pokolenie, 2 i 6 pokolenie itd. mają ten sam kolor);

- dodano predefiniowany format widoku o nazwie Widok uproszczony oraz Widok uproszczony ze zdjęciem. Po wybraniu tej opcji program dodaje nowy zestaw parametrów graficznych o nazwie Widok uproszczony [jeżeli go nie ma]. Zestaw ten można następnie dowolnie modyfikować. Widok ten wyświetla w trzech liniach odpowiednio: imię, Nazwisko rodowe, rok urodzenia i rok zgonu. Widok uproszczony ze zdjęciem zawiera dodatkowo zdjęcie domyślne osoby, które wyświetlone jest nad danymi osoby;

- dodano funkcję podglądu obok zdarzenia pierwszego zdjęcia z listy zdjęć;

- dodano możliwość przejścia do edycji zdjęcia grupowego z poziomu multimediów wybranej osoby;

- dodano opcję umożliwiającą ustawienie okna startowego Przeglądarki DG na całym ekranie /odpowiednia opcja do zaznaczenia na formularzu generowania Przeglądarki DG/;

- dodano możliwość określenia szerokości serwisu WWW oraz szerokości danych osoby i związku /odpowiednie ustawienia można wprowadzić na karcie Inne na formularzu Serwis WWW/;

- dodano status 'Osoba bezdzietna' dla osób;

- dodano status 'Związek bezdzietny' dla związku;

- dodano możliwość ustawienia statusu Wątpliwe (brak pewności, że dane dziecko było w tej rodzinie lub było dzieckiem adopcyjnym). Przycisk Wątpliwe, który umożliwia włączenie lub wyłączenie tego statusu znajduje się pod listą dzieci na formularzu Edycja związku.

Jeżeli status jest włączony to na liście z lewej strony tego dziecka pojawi się czerwony znak zapytania,  a na raportach za opisem dziecka pojawi się symbol [?];

- dodano dodatkową opcję do wyszukiwania związków, która umożliwia szybkie wyszukanie związków, które mają dzieci adopcyjne /przycisk Wyszukaj (panel funkcji na karcie związki)/;

- dodano dodatkową opcję do wyszukiwania związków, która umożliwia szybkie wyszukanie związków, które mają dzieci ze statusem Wątpliwe /przycisk Wyszukaj (panel funkcji na karcie związki)/;

- poprawiono generowanie widoku drzewa do formatu PDF (błędne generowanie gardientu wypełnienia ramek);

- poprawiono sposób wyróżnienia wybranej osoby na widoku drzewa (serwis WWW / widok HTML). Poprzednio była to przerywana linia wokół ramki osoby, obecnie wyróżniony jest kolor tła wybranej osoby;

- zmieniono szerokość odstępu pomiędzy pokoleniami z 20 na 40 (Widok drzewa -> Plik\Zapisz widok do pliku\HTML\Struktura drzewa);

- zmieniono tekst (adop.) na [Adop.], który pojawia się za opisem dziecka, gdy włączony jest status Dziecko adopcyjne. Status ten można włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku Adopcja, który znajduje się pod listą dzieci na formularzu Edycja związku.


{29.05.2012 r.}

Udostępniono wersję 2.12.0.0 programu Drzewo genealogiczne.


- dodano zestawienie rodziców chrzestnych (raport dostępny na panelu funkcji na karcie Osoby);

- dodano pole Znak zodiaku. Pole jest wyznaczane na podstawie daty urodzenia. Pole jest obsługiwane przez raporty:

UWAGA! Aby odświeżyć dane dynamiczne, użyj funkcji Edycja->Wylicz dane dynamiczne ...


- dodano możliwość dodania dowolnej liczby komentarzy do osób. Na formularzu osoby dostępna jest informacja ile komentarzy jest przypisanych do danej osoby. Kliknięcie na przycisk z tą informacją umożliwia zarządzanie komentarzami.

- dodano możliwość dodania dowolnej liczby komentarzy do związków. Na formularzu związku dostępna jest informacja ile komentarzy jest przypisanych do danego związku. Kliknięcie na przycisk z tą informacją umożliwia zarządzanie komentarzami.

- dodano możliwość dodania dowolnej liczby komentarzy ogólnych. Aby zarządzać komentarzami ogólnymi należy wywołać funkcję Komentarze z menu Narzędzia.

- dodano Raport Lista komentarzy. Raport umożliwia wydruk listy wszystkich komentarzy wprowadzonych do programu. Raport dostępny na panelu Funkcji na karcie Osoby lub Związki.

- dodano Eksport Komentarzy. Komentarze są eksportowane do pliku w formacie DG lub Przeglądarki DG, jeżeli zostanie ustawiona odpowiednia opcja w profilu eksportu na karcie Ogólne. Opcja jest domyślnie włączona tylko w profilu Pełnym w pozostałych profilach opcja jest wyłączona.

- podczas dodawania dokumentu(pliku) do odwołania do źródła plik ten w zależności od ustawień może być automatycznie skopiowanych do folderu na pliki Multimedialne. /Mechanizm podobny jak przy dodawaniu zdjęć/

- na formularzu Sposób i zakres wyświetlania danych (menu Ustawienia) dodano opcję Pokaż datę chrztu gdy brak daty urodzenia. Włączenie tej opcji spowoduje, że w każdym przypadku gdy ma być użyta data urodzenia a jej nie będzie to program będzie korzystał z daty chrztu.

- do raportu Wybrana osoba (Karta Osoby) dodano możliwość wydruku informacji z karty grobu. Opcja do ustawienia na karcie Ustawienia dla osób na formularzu Zakres danych do raportu.

- na podglądzie szczegółów wybranej osoby (Karta Osoby) dodano możliwość wyświetlenia informacji z karty grobu. Opcja do ustawienia na karcie Ustawienia dla osób na formularzu, który jest dostępny z menu Ustawienia->Sposób i zakres wyświetlania danych (przycisk Dostosuj).

- możliwość wyświetlenia informacji z karty grobu w serwisie WWW. Opcja do ustawienia na karcie Ustawienia dla osób na formularzu profilu eksportu danych, który jest dostępny na formularzu Serwis WWW karta Zakres danych (przycisk Dostosuj).

- moduł weryfikacji danych rozszerzono o opcję pomijania podczas sprawdzania osób i związków, które mają ustawioną opcję Dane kompletne.


{15.02.2012 r.}

Udostępniono wersję 2.11.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

- wydruk zdjęcia grupowe do formatu PDF z możliwością podziału na kartki A4

- możliwość definiowania własnego znaku urodzenia i zgonu zamiast krzyżyka i gwiazdki /Ustawienia programu -> Etykiety/;

- wyświetlanie dat bez początkowych zer;

- lepsze zobrazowanie danych o związkach na formularzu (gdy osoba ma więcej niż jeden związek) /gdy więcej niż 2 związki to napis jest pogrubiony. Wyświetlana jest także informacja który aktualnie związek jest wyświetlany/;

- w serwisie WWW do Opisu miejsca dodano monografie oraz zdjęcia;

- dodano moduł weryfikacji danych:

 - osoba ma więcej niż   {pole tekstowy - domyślne 100}

 - osoba jest płci męskiej a ma imię żeńskie

 - osoba jest płci żeńskiej a ma imię męskie

 - osoba nie ma określonej płci

 - data urodzenia jest późniejsza niż data zgonu

 - osoba ma błędne daty (ceremoniału kościelnego, zdarzeń, zdjęć) czyli są poza datą urodzenia i zgonu)

- związek został zawarty przez osoby mające mniej niż:

  kobieta : {pole tekstowe }

  mężczyzna : {pole tekstowe }

- dzieci urodziły się gdy:

  kobieta miała mniej niż:    {pole tekstowe}

  mężczyzna miał mniej niż: {pole tekstowe}

- dzieci urodziły się po śmierci co najmniej jednego z rodziców;

- związek ma błędne daty (data zawarcia, data zakończenia, data ślubu kościelnego, data zaręczyn)

- dodano na formularzu związku funkcję (obok danych osobowych), która umożliwia wyświetlenie :

- arkusze genealogiczne - zablokowanie opcji: wybrany związek (gdy aktywna jest karta Osoby), wybrana osoba (gdy aktywna jest karta Związki);

- w Przeglądarce DG na karcie Kalendarz opcja "Tylko osoby z ustawioną ..." jest domyślnie wyłączona;

- narzędzie „Edycja -> Korekta danych -> Uporządkuj związki osób według daty zawarcia małżeństwa”. W przypadku braku daty zawarcia związku  pobierana jest data ślubu kościelnego.

- dodano do programu plik pomocy w formacie PDF (menu Pomoc).

Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2012)