Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


{15.10.2011 r.}

Udostępniono wersję 2.10.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

- dodano możliwość wprowadzenia daty sprzed 1000 roku;

- dodano możliwość wprowadzenia informacji o braku danych w polu daty (należy wprowadzić tekst: N.N.);

- zmieniono obsługę i działanie formularza Zdjęcia grupowego:

- dodano raport dla zdjęć grupowych. Raport tworzony jest w formacie PDF. Zawiera zdjęcie, opis, oraz listę osób, które występują na zdjęciu.

- dodano możliwość wydruku widoku drzewa do formatu PDF, przy widokach wielkości większych niż 200 cali - wydruk jest dzielony na strony (w poziomie lub pionie).

- zmodyfikowano profil eksportu danych o pola:

  (Opcje te są domyślnie włączone. Opcje umożliwiają wyłączanie wyświetlania miejsca urodzenia, zgonu lub pochówku na raportach, w serwisie WWW lub w podglądzie danych szczegółowych).

- rozszerzono informację wyświetlaną w kalkulatorze pokrewieństwa. Dodano stopień pokrewieństwa oraz nazwy relacji rodzinnych pomiędzy wybranymi osobami.

- zmieniono podgląd raportów:

- dla raportów tabelarycznych dodano wyświetlanie nagłówka tabeli na każdej stronie.

- zmodyfikowano formularz do edycji plików multimedialnych.

  (Podzielono obiekty według typu. Każdy typ multimediów znajduje się na oddzielnej karcie (zakładce).

  Dodano także kartę Zdjęcia grupowe, która wyświetla listę zdjęć grupowych, na których dana osoba występuje).

- dodano możliwość wprowadzenia multimediów dla miejsc.

- dodano możliwość utworzenia monografii dla miejsc.


{07.07.2011 r.}

Udostępniono wersję 2.9.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

- dodano możliwość zapisu do formatu PDF następujących widoków:

- dodano możliwość importu danych z innego pliku DG. Zakres importu to:

  Funkcja dostępna jest w menu Plik -> Importuj dane -> z pliku DG.

- dodano możliwość grupowania plików multimedialnych według pola Kategoria.

  Funkcja dostępna w menu podręcznym na karcie Multimedia.

- dodano możliwość grupowej zmiany statusu plików multimedialnych (prywatne/publiczne).

  Funkcja dostępna w menu podręcznym na karcie Multimedia.

- dodano możliwość grupowej zmiany statusu zdjęć grupowych (prywatne/publiczne).

  Funkcja dostępna w menu podręcznym na karcie Zdjęcia grupowe.

- dodano możliwość usunięcia kategorii domyślnych dla plików multimedialnych i zdjęć grupowych.

  Opcja do ustawienia na formularzu Ustawieniach programu karta Multimedia.

- dodano możliwość wydruku widoku drzewa bez linii podziału stron (opcja dostępna na formularzu wydruku drzewa).

- dodano możliwość wyłączenia animacji podczas centrowania widoku na wybranej osobie.

  Odpowiedni przycisk znajduje się na pasku z prawej strony (pod suwakiem zmiany skali).

- poprawiono działanie funkcji wyznaczającej czas trwania związku.


{07.04.2011 r.}

Udostępniono wersję 2.8.2.0 programu Drzewo genealogiczne.

- poprawiono działanie funkcji Pełna kopia danych.


{06.04.2011 r.}

Udostępniono wersję 2.8.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

- dodano możliwość tworzenia grup widoków drzew w serwisie WWW. Grupowanie dostępne jest na formularzu Serwis WWW -> Karta Rodziny i grupowanie widoków.

- dodano możliwość wyświetlenia formularza rodzinnego z poziomu karty Kalendarz. Funkcja dostępna jest z menu podręcznego.

- dodano funkcję umożliwiającą zapisanie wprowadzonych zmian przed otwarciem nowego pliku z danymi.

- rozszerzono wyświetlanie zdjęć w kolumnach także dla zdjęć dotyczących zdarzeń osoby lub związku.

- poprawiono działanie funkcji ustawiającej domyślne nazwisko dla współmałżonka. Obecnie funkcja uwzględnia także płeć.

- zmodyfikowano działanie funkcji wyświetlającej dokładną liczbę czasu życia na formularzu osoby (pod zdjęciem). Obecnie, dla niepełnych daty, wyznaczana jest tylko liczba lat bez miesięcy i bez dni.


{21.03.2011 r.}

Udostępniono wersję 2.8.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Pobierz prezentację omawiającą wprowadzone zmiany w tej wersji programu (PDF)

- dodano do formularza eksportu do HTML miejsc: pole "Nazwa pliku HTML" oraz formularz dostosowania zakresu  danych dla eksportu
(dane osób wyświetlane są zgodnie ze zdefiniowanym zakresem);

- dodano możliwość dołączenia ID do osoby (menu programu Ustawienia -> Sposób i zakres wyświetlania danych -> opcja: Pokaż ID osoby
w opisie osoby);

- dodano możliwość eksportu mapy miejsc w Serwisie WWW (menu programu: Narzędzia -> Serwis WWW -> Zakres danych ->
opcja: Indeks miejsc);

- dodano możliwość rozwijania (i zwijania) listy zdarzeń występujących w określonych miejscach w wyeksportowanym pliku HTML
mapy miejsc;

- dodano możliwość ustawienia zdjęć dla osoby i związku (bez opisu) w generowanych raportach w trzech kolumnach (dla generowanego raportu: zakładka Ustawienia ogólne -> opcja: Pokaż zdjęcia w 3 kolumnach bez opisu);

- dodano opcję pokazywania pustych wartości (niewypełnionych atrybutów) dla raportu i serwisu WWW dla osób (dla generowanego raportu: zakładka Ustawienia ogólne -> opcja: Pokaż puste wartości);

- dodano możliwość nie pobierania z pliku miniaturek zdjęć w formacie JPEG (ze względu na mogące występować zniekształcenia w tych miniaturkach) - menu programu Ustawienia -> zakładka Multimedia -> opcja: Nie korzystaj z miniaturek z plików graficznych);

- dodano pasek postępu czasu wykonywanej operacji (progress bar) dla generowania Przeglądarki DG, eksportu widoku drzewa do formatu DG, eksportu danych do pliku DG oraz pełnej kopii danych;

- dodano możliwość ustawienia zmiany tekstu dla zaznaczonych wierszy (aktywnych) - zmienna [clHighlightText] - dla systemu Windows XP
w widoku standardowym kolor czcionki wierszy aktywnych był czarny, co zlewało się z zaznaczeniem. Dla Visty i W7 kolor zaznaczenia jest jasnoniebieski gradientowy, co wymaga zmiany czcionki na czarny - menu programu Ustawienia -> Ustawienia programu ->
zakładka Ogólne -> opcja: Ustaw kolor czcionki na listach dla wybranych pozycji na [clHighlightText];

- dodano możliwość pobierania do lokalnego folderu (folder do przechowywania plików multimedialnych) plików z zasobów Internetowych dołączonych do zdjęć w postaci linków do stron internetowych. Opcja ta pozwala na łatwy import danych z plików GEDCOM pochodzących
z różnych portali genealogicznych, w których informacja o zdjęciach przechowywana jest w postaci linków. Funkcja dostępna dla wybranego (wybranych) zdjęć listy multimediów na karcie Multimedia (menu podręczne - prawy przycisk myszki, opcja: Pobierz plik do lokalnego folderu);

- dodano wyświetlanie dokładnej liczby czasu życia w formacie: liczba lat-liczba miesięcy-liczba dni na formularzu osoby (pod zdjęciem)

- uwzględniono ukrywanie danych dotyczących zastrzeżonego związku (dla raportów i generowanego serwisu WWW) - w przypadku danych zastrzeżonych dla informacji o związku ukryto dane dotyczące zastrzeżonego związku tj. typ związku, data zawarcia związku oraz data zakończenia związku;

- poprawiono wyświetlanie danych w kolumnach dla listy rodzin (przy zmianie rozmiaru okna informacja nie odświeżała się);

- uwzględniono zastosowany filtr DG przy wyliczaniu odwołań do liczby miejsc w karcie Miejsca;

- poprawiono wyświetlanie informacji o rodzeństwie przyrodnim na raportach (w niektórych sytuacjach informacja nie wyświetlała się);

- poprawiono kolejność wyświetlanych zdjęć dla osoby i związku zgodnie z występującą na liście zdjęć osoby lub związku w Serwisie WWW
-> Indeks multimediów;

- ujednolicono wyświetlanie imienia i nazwiska na widoku drzewa w formie wachlarza (jednakowo na każdym poziomie wachlarza);

- wprowadzono sprawdzanie nadpisywania nazw plików zdjęć przy eksporcie danych do formatu DG, pełnej kopii danych i eksporcie widoku do pliku DG (w przypadku tych samych nazw plików dodawany jest identyfikator, w celu zapewnienia unikalności nazw);

- ujednolicono wygląd formularza tworzenia pełnej kopii danych (obecnie jest taki jak podczas zapisu danych do formatu DG, jednak bez filtru na rodzinę i wyboru profilu eksportu).


{01.02.2011 r.}

Udostępniono wersję 2.7.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Pobierz prezentację omawiającą wprowadzone nowości w tej wersji programu (PDF)

- dodano słownik MIEJSC z możliwością wprowadzania szczegółowych informacji, w tym kategorii oraz współrzędnych geograficznych miejsca;

- dodano kartę MIEJSCA zawierającą listę wszystkich miejsc wraz ze szczegółową informacją o zdarzeniach występujących w tych miejscach;

- dodano możliwość eksportu karty miejsc do formatu HTML (wygenerowany plik po otwarciu w przeglądarce internetowej wyświetla interaktywną listę miejsc i zdarzeń wraz z ich prezentacją na mapie - wymagane połączenie z Internetem);

- dodano do filtru eksportu danych dla związku pozycję: daty w opisie związku (pełna data, tylko rok i bez daty);

- dodano funkcję czyszczenia listy ostatnio używanych plików danych *.dg;

- dodano do widoku drzewa linię łączącą rodzeństwo probanta z ich rodzicami;

- dodano możliwość dołączania więcej niż jednego pliku multimedialnego dla osób i związków;

- dodano nowe pole Miejsce do opisu zdarzenia;

- usprawniono działanie formularza rodzinnego (po przejściu na inny związek i jego edycji formularz wyświetla teraz dane tego związku);

- usprawniono działanie suwaków widoku drzewa;

- poprawiono funkcję sortowania dzieci w edycji związku wg daty urodzenia;

- poprawiono filtrowanie w polu liczba dzieci i związków na karcie Osoby i Związki;

- poprawiono raport wybranego związku (w niektórych przypadkach nie pokazywał on listy dzieci).

Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2011)