Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007(14.12.2010 r.}

Udostępniono wersję 2.6.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

- wprowadzono certyfikat cyfrowy dla programu DG oraz dla instalatora;

- dodano funkcję Wydruk na formularzu osoby;

- dodano funkcję Wydruk na formularzu związku;

- dodano funkcję zmiany drukarki na podglądzie wydruku;

- poprawiono wydruk zdarzeń w raporcie Wybrana osoba/Wybrany związek.


{29.11.2010 r.}

Udostępniono wersję 2.5.3.0 programu Drzewo genealogiczne.

- zmieniono wygląd raportów:

- dodano możliwość zapisu raportów do formatu DOC;

- dodano możliwość zapisu raportów do formatu PDF;

- zmieniono sposób i zakres wyświetlania danych w programie (menu Ustawienia -> Sposób i zakres wyświetlania danych);

- wprowadzono 4 profile (konfigurowalne szablony) do ograniczenia zakresu eksportowanych danych. Profile dotyczą eksportu:

- wprowadzono 4 profile (konfigurowalne szablony) do ograniczenia zakresu oraz sposobu wyświetlania danych w serwisie WWW;

- dodano funkcję umożliwiającą dodanie do rodziny tylko zaznaczonych osób/związków z listy (menu Edycja -> Osoby - Dodaj wszystkie zaznaczone osoby ...).

{03.09.2010 r.}

Udostępniono wersję 2.4.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zzmieniono sposób aktualizacji programu Drzewo Genealogiczne  (aktualizacja odbywa się poprzez stronę: http://www.pl-soft.pl/update.php)


{01.07.2010 r.}

Udostępniono wersję 2.4.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Ujednolicono dostępne do dnia 30.06.2010 r. wersje programu: Drzewo genealogiczne wersja STANDARD oraz Drzewo genealogiczne wersja GOLD do jednej: Drzewo genealogiczne. Tym samym Wszyscy Użytkownicy dotychczasowych wersji STD oraz GOLD będą korzystać z maksymalnej i tej samej funkcjonalności aplikacji Drzewo genealogiczne.


{17.05.2010 r.}

Udostępniono wersję 2.3.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

- poprawiono obsługę klawisza DELETE na karcie Lista osób;

- poprawiono wyświetlanie zdjęć i formatowanie opisu na widoku drzewa przy włączonej opcji Pokaż zdjęcie nad danymi osoby.


{11.05.2010 r.}

Udostępniono wersję 2.3.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

dodano możliwość utworzenia strony startowej dla przeglądarki DG;
- podczas eksportu danych do formatu CSV (lista osób, lista związków) automatycznie tworzone są dwa pliki z kodowaniem Windows-1250 oraz UTF-8;
- dodano pole Dane zastrzeżone na formularzu Związku (pole jest używane podczas generowania serwisu WWW, dla związku nie są eksportowane zdarzenia, zdjęcia, monografia oraz opis związku);
- do formularza eksportu danych do formatu DG i przeglądarki DG dodano opcję usuwania (zdjęć, zdarzeń ...) dla osób i związków, które mają ustawioną opcję Dane zastrzeżone;
- dodano eksport widoku drzewa do formatu MindMapa (pliki mogą być przeglądane za pomocą programu FreePlane);
- dodano możliwość grupowania plików multimedialnych (opcja z menu podręcznego dla wszystkich systemów operacyjnych) oraz funkcję rozwinięcia i zwinięcia wszystkich grup (dla systemu Vista i Windows 7);
- dodano funkcję Edytuj do menu podręcznego na kartach Osoby, Związki itd.;
- zmodyfikowano sposób wyświetlania zdjęć na karcie Osoby i Związki;
- poprawiono błędne wyświetlanie niektórych formularzy, gdy ustawiony został rozmiar czcionki inny niż 96 DPI;
- całkowicie zmieniono sposób rysowania, drukowania oraz zarządzania widokiem drzewa;
- zmieniono skalowanie widoku drzewa (przycisk zmiany skali znajduje się na prawym panelu, dodatkowo skalowanie można dokonywać za pomocą rolki myszy, skalowanie nie zmienia wymiarów rzeczywistych widoku drzewa);
- rozmiary drzewa (rozmiar drzewa w głównej mierze uzależniony został od szerokości ramki osoby oraz liczby pól opisu, rozmiar drzewa można zmniejszyć podczas wydruku drzewa, co umożliwia wydruk widoku drzewa na jednej kartce A4;
- wydruk drzewa (można określić skalę zmniejszenia. Zmieniając skalę program automatycznie wylicza ilość stron wydruku, można wyłączyć ramki z zaokrągleniami oraz gradient dla drukarek, które nie obsługują tej funkcjonalności np. drukarki PDF);
- pasek funkcji (zmieniono pasek funkcji, który obecnie umożliwia szybki dostęp do zmiany typu drzewa, orientacji drzewa oraz zmiany parametrów graficznych);
- widok drzewa (ze względu na zniekształcenia widoku drzewa podczas skalowania oraz brakiem obsługi transparentności bitmap ramek graficznych przez część drukarek, w tym drukarek PDF usunięto możliwość definiowania ramki zewnętrznej drzewa oraz wokół osób; Planowane jest włączenie wektorowych ozdobników strony widoku drzewa za pomocą ornamentów w kolejnych wersjach programu;
- dla widoku drzewa dodano możliwość zdefiniowania obwódki wokół strony widoku drzewa;
- dodano przyciski +,- umożliwiające zwinięcie lub rozwinięcie widoku potomków wybranej osoby;
- dodano przycisk przejścia do drzewa wybranej osoby (dotyczy współmałżonków) z poziomu ramki osoby na widoku drzewa.


{12.03.2010 r.}

Udostępniono wersję 2.2.5.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:

- dodano funkcję wyśrodkowania opisów na widoku drzewa przy włączonej opcji "Pokaż zdjęcie nad danymi osoby";
- dodano funkcję ukrywania lewego panelu na widoku drzewa /menu Ogólne/;
- poprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę nazwy czcionki w tytule i opisie osoby na drzewie;
- poprawiono moduł eksportu danych do Przeglądarki DG;
- dodano funkcję, która na podstawie imienia proponuje płeć osoby. Funkcja wywoływana jest przy wyjściu z pola Imię oraz przy zamykaniu formularza osoby tylko w przypadku gdy płeć nie została określona;
- poprawiono moduł wydruku drzewa w zakresie rysowania ramek graficznych;
- poprawiono podgląd szczegółów wybranej osoby w zakresie wyświetlania opisu źródła.

Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2010)