Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


{21.12.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.2.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:

Ogólne:

- dodano podgląd szczegółów osoby na karcie Lista osób

- dodano podgląd szczegółów związku na karcie Lista związków /podgląd można włączyć lub wyłączyć/

- dodano możliwość zmiany typu obiektu multimedialnego np. ze zdjęcia na video


Eksport danych:

- dodano zapis części danych do pliku w formacie DG /filtr według pola rodzina/ Plik -> Eksportuj dane

- zmieniono formularz do generowania danych do Przeglądarki danych


Serwis WWW:

- dodano nową pozycję w menu Monografie /lista wszystkich monografii/

- w kalendarzu rocznic dodano funkcję, która sprawdza aktualną datę i zaznacza odpowiednią kolumnę tabeli (bieżący dzień) na czerwono


Widok drzewa:

- dodano zapis widoku drzewa do pliku w formacie DG

  Plik -> Zapisz widok do pliku

- dodano opcję Lustrzane odbicie (edycja drzewa karta - Układ)


Historia rodziny:

- przywrócono oraz zwiększono funkcjonalność raportu


{23.10.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.7.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
Poprawiono zgłoszone dla wersji 2.1.6.0 usterki w opcjach: przypominanie o rocznicach oraz zakładki Kalendarz rocznic.


{22.10.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.6.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- zmodyfikowano formularz Lista zadań do wykonania (klawisz F9);
- na karcie Kalendarz rocznic dodano, dla każdej wyświetlanej pozycji, ikonę symbolizującą, czy dana osoba ma ustawioną opcję “Przypomnij o rocznicach”.
Dla Kalendarza rocznic:
- poprawiono błąd, który powodował wyświetlenie rocznicy dla związku, w którym jedna z osób już zmarła;

- dodano do formularza Wyszukaj osoby możliwość ustawienia filtru po polu “Przypomnij o rocznicach”;
- dodano dodatkową opcję do menu podręcznego, dającą możliwość wyświetlenia osób, które nie mają ustawionej opcji “Przypomnij o rocznicach”;
- dodano do menu Edycja, funkcję ustawiającą / usuwającą opcję “Przypomnij o rocznicach dla wszystkich osób z listy”;
- dodano możliwość wyboru liczby dni do sprawdzenia rocznic (zakres od 5 do 30).


{13.10.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.5.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:

- zmieniono prezentację kalendarza rocznic. Dla każej osoby dodano możliwość ustawienia opcji “Przypomnij o rocznicach”. Konfiguracja kalendarza rocznic udostępnia możliwość wyboru, jakie rocznice mają być monitorowane oraz czy mają być sprawdzane wszystkie osoby czy tylko te z ustawioną opcją “Przypomnij o rocznicach”. Z menu podręcznego dostępnego z listy osób, dodano szereg funkcji umożliwiących: wyświetlenie tylko osób z ustawioną opcja, ustawienie opcji dla wszystkich osób z listy /zgodnie z ustawionym filtrem/, usunięcie opcji dla wszystkich osób z listy /zgodnie z ustawionym filtrem/. Karta Kalendarz rocznic zawiera domyślnie tylko osoby z ustawioną opcją “Przypominj o rocznicach”;
Po uruchomieniu systemu operacyjnego program sprawdza czy w ciągu najbliższych pięciu dni są jakieś rocznice. Jeżeli tak, to w obszarze powiadamiań systemu Windows pojawi się stosowny komunikat. Dopiero po kliknięciu pojawi się raport z informacją o zbliżających się rocznicach.

- wykonanie dla wybranego związku (gdy mąż był N.N.) funkcji Drzewo, powodowało wyświetlenie pustego drzewa. Obecnie tworzone jest drzewo żony;
- poprawiono usuwanie źródeł. Usunięcie źródła nie zawsze usuwało odwołania do tego źródło. Powodowało to, że niektóre osoby miały odwołania do nieistniejących już źródeł. Aby usunąć błędy w pliku, należy uruchomić funkcję Plik -> Usuń zbędne odwołania w pliku.
- dodano informację o rodzicach i rodzeństwie współmałżonka przy zapisie widoku drzewa do formatu HTML.
- dodano opcję Pokaż ID osoby na formularzu rodzinnym (Ustawienia->Sposób wyświetlania danych ... Karta Ustawienia) umożliwijącą wyświetlenie na formularzu rodzinnym ID osoby.


{26.08.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.4.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- usunięto przesunięcie daty zgonu żony na liście związków /Serwis WWW/
- poprawiono wydruk drzewa /ucinanie widoku przy włączonej opcji Pokaż rodzeństwo .../
- rozszerzono eksport do GEDCOM /dodano eksport multimediów dla związków/
- dodano opcję ukrycia pełnej daty ślubu i zakończenia związku /Ustawienia -> Sposób wyświetlania danych .../
- dodano pole Identyfikator osoby na formularzu rodzinnym

{03.08.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.3.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono ukrywanie danych zastrzeżonych na widoku drzewa w serwisie www.

{31.07.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.2.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- korekta danych /zmiana na małe litery nazwiska, nazwiska rodowego i imion/
- dodano opcję umożliwiającą wyłączenia okna wczytywania danych (opcja dostępna w ustawieniach programu)
- poprawiono brak możliwości edycji pola uwagi na formularzu Lista zadań do wykonania
- poprawiono błędne ukrywanie współmałżonka N.N. na widoku drzewa w formacie HTML i SVG
- poprawiono wyświetlanie długich linii na widoku drzewa w formacie HTML. Błąd pojawiał się w przeglądarce FF
- poprawiono działanie kalkulatora pokrewieństwa
- dodano funkcję automatycznej zmiany wysokości marginesu górnego drzewa, gdy zostanie wstawiony nagłówek
- dodano możliwość ustawienia stopki (lewo, prawo, środek)
- dodano skrót CTRL-S do zapisu danych.

{08.07.2009 r.}

Genealogia - zbuduj Twoje drzewo genealogiczne rodzinyWspólna akcja “Gazety Pomorskiej” i firmy PL-SOFT.

W lipcu wystartowała akcja pod patronatem “Gazety Pomorskiej” związana z przybliżeniem Czytelnikom zagadnień  związanych z genealogią rodzinną. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szeregiem ciekawych i przydatnych informacji zamieszczanych sukcesywnie na łamach Gazety Pomorskiej. Czytaj więcej ...


{03.07.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono funkcję pełnej kopii danych.

{30.06.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.1.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
Nowe funkcje:
- Raport Lista związków - dodano opcję drukowania identyfikatora związku
- Zestawy parametrów graficznych drzewa - dodano możliwość wyświetlenia znaku krzyża zamiast ukośnej kreski w ramce osoby na wydruku oraz przy zapisie do drzewa do formatu HTML,SVG, JPG, WMF
- Karta Kalendarz - dodano możliwość wydruku listy
- Widok drzewa -> karta Statystyka dodano nowe właściwości:
- liczba pokoleń przodków
- liczba pokoleń potomków
- Widok drzewa - dodano możliwość ograniczenia liczby wyświetlanych pokoleń przodków lub potomków
- Widok drzewa - dodano funkcję zawijania wierszy wyświetlanych w ramce osoby. Funkcja automatycznie zwiększa wysokość ramek osób jeżeli teksty opisów są za długie.
- Widok drzewa - zwiększono maksymalne rozmiary zdjęć osób wcześniej było to 100px obecnie 200px.
- Widok drzewa - rozwiązano problem graficznego przedstawienia związków pomiędzy kuzynami. Do tej pory potomkowie z takich związków występowali podwójnie. Raz gdy potomkiem był mąż a drugi raz gdy potomkiem była żona. Obecnie dzieci występują tylko w pierwszym miejscu. Dla powtórzonych związków pojawia dodatkowo pod ramką współmałżonka numer powtórzonego związku.
- Widok drzewa - zmieniono ustawianie osób na widoku /jeżeli związek ma jedno dziecko to jest ono ustawione na środku związku obecnie dziecko rysowane było pod przodkiem/
- Widok drzewa - poprawiono wyrównanie rodziców nad dziećmi /do tej pory przodek ustawiany był na środku dzieci/. Obecnie położeniu uwzględnia także współmałżonków przodka co może zmniejszenie szerokości drzewa o 10%.
- Pełna kopia danych - dodano funkcję umożliwiającą utworzenie pełnej kopii danych /plik z danymi, monografie, zdjęcia, zdjęcia grupowe oraz pliki z odwołania do źródeł/. Funkcja jest dostępna w menu Plik.
- Aktualizacja łączy do plików multimedialnych - dodano funkcję umożliwiającą aktualizację łączy do plików multimedialnych. Funkcja jest przydatna jeżeli został przeniesiony folder ze zdjęciami w inne miejsce /inny dysk lub inny folder/. Funkcja jest dostępna w menu Narzędzia.
- Wybór rodziny ze słownika - dodano możliwość edycji listy rodzin z formularza wyboru rodziny.
- Ustawienia programu - dodano do formularza ustawień programu nową kartę Multimedia. Karta zawiera nazwę domyślnego folderu na wstawiane pliki multimedialne oraz opcję umożliwiającą określenie czy nowe pliki mają być automatycznie kopiowane do tego katalogu lub czy ma być tylko utworzone łącze do nowego pliku. Można także ustawić, że program będzie się za każdym razem pytał co ma zrobić.

Usprawnienia działania programu:
- Widok drzewa - odświeżanie drzewa /w niektórych przypadkach widok drzewa był odświeżany kilka raz co powodowało migotanie obrazu/
- Widok drzewa - poprawiono działanie klawiszy Page up i Page down /obecnie przesuwają odpowiedni widok drzewa o 1/4 w górę lub dół/
- Widok drzewa - poprawiono działanie przycisków góra/dół dla przewijaków widoku drzewa /scrollbarów/. Obecnie kliknięcie przesuwa odpowiedni widok drzewa o 1/10 w górę, dół, lewo, prawo.


{13.06.2009 r.}

Tworzymy Drzewo genealogiczne.

Poradnik Komputer Świat pokaże, jak stworzyć wykres drzewa genealogicznego, korzystając z programu Drzewo genealogiczne II.

Czytaj więcej ...

{27.04.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.9.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono generowanie serwisu www .


{03.04.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.8.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono pole do wprowadzania nazwy pliku JPG w widoku drzewa (eksport do JPG).

{28.03.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.7.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono formularz do wprowadzania danych o ceremoniale religijnym (formularz wyświetlany pod przyciskiem " ... ").

{26.03.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.6.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- zaktualizowano instalator aplikacji DG.

{26.03.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.5.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- ustawiono centrowanie widoku drzewa na osobę główną drzewa w serwisie www;
- poprawiono usuwanie pola rodzina w zdjęciach grupowych i kartach grobu;
- poprawiono format wyświetlenia daty (przy wyborze formatu MM-RRRR);
- zmieniono pole: ceremoniał religijny na pole edycyjne z samobudującym się słownikiem.

{13.03.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.4.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono kilka literówek w wersji angielskiej DG.

{12.03.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.3.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano do listy typu cmentarza w karcie grobu: PARAFIALNY;
- zastąpiono wybór wielokrotny z listy rodzin (przycisk ctrl) polami wyboru (checkbox) - pole RODZINA;
- zastąpiono pola tekstowe: ULICA, POCZTA, KOD w danych teleadresowych polami listy wyboru (słownikowymi);
- poprawiono błąd przy wyświetlaniu daty ur. na formularzu rodziny.

{11.03.2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.2.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- wyeliminowano przyczynę mogącego się pojawić komunikatu o błędzie podczas zamykania aplikacji (uzależnione to było od zainstalowanych bibliotek systemu operacyjnego).

{10-03-2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- zamieniono pozycję "Brak" na "Nieznana" w liście ceremonii religijnej;
- poprawiono uaktywnianie przycisku ZAPISZ po wybraniu pola ceremonia religijna;
- poprawiono wyświetlanie raportu (brak pierwszego imienia osoby);
- poprawiono działanie funcji wyświetlajacej nazwiska z dużej litery (menu USTAWIENIA);
- podłączono wyświetlanie arkuszy genealogicznych;
- poprawiono uruchomianie Przeglądarki DG (błąd brakującej biblioteki DLL).

{09-03-2009 r.}

Udostępniono wersję 2.0.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- zmieniono rozszerzenie pliku danych na *.dg (ze względu na zmianę struktury pliku danych oraz obsługę UNICODE). Aplikacja przy wczytywaniu danych ze starego formatu *.dg8 utworzy kopię pliku o takiej samej nazwie, ale z rozszerzeniem *.dg (w miejscu gdzie jest plik źródłowy);
- wprowadzono pełną obsługę UNICODE (pozwala to na wprowadzanie znaków z innych języków). Wprowadzenie znaku odbywa się po wciśnięciu klawisza F8 (lub z klawiatury) w polu edycyjnym - pojawi się tabela symboli;
- instalator oraz aplikacja dostępna jest również w wersji angielskiej (menu ---> JĘZYK);
- dodano możliwość określenia sposobu prezentacji daty. Dostępne formaty znajdują się w menu USTAWIENIA ---> FORMAT DATY;
- dodano nowe pola edycyjne dla formularza osoby:
[Tytuł];
[Przyrostek];
[Narodowość];
[Wyznanie];
[Ceremonia religijna] - pole wyboru;
[Data pogrzebu];
[Miejsce pogrzebu];
[Data pochówku];
[Forma] - pole wyboru.
- przeniesiono pole NOTATKI na formularz osoby;
- dopasowano arkusze genealogiczne do nowych pól;
- w nazwie pliku arkusza przed ID wstawiono nazwisko i imię osoby (przy generowaniu arkusza).


{05.01.2009 r.}

Udostępniono wersję 1.8.7.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono obsługę daty 29 luty w różnych latach.

Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2009)