Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

Św. Augustyn

Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny Drzewo genealogiczne, genealogia, historia, monografia rodziny - znak jakości

© PL-SOFT  Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatnościDrzewo genealogiczne - program genealogiczny polecany przez Komputer Świat

Wybierz rok: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007{17-12-2008 r.}

Udostępniono wersję 1.8.6.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
Zdjęcia grupowe:
- włączono sortowanie zdjęć grupowych /opcja/;
- poprawiono wyszukanie zdjęć grupowych według pola kategoria;
- wprowadzono automatyczne dopasowanie zdjęcia grupowego do szerokości i wysokości okna formularza;
- poprawiono przypisanie kategorii i nazwy rodziny, przy dodawaniu nowego zdjęcia grupowego;
Formularz rodzinny:
- dodano wyświetlanie zdjęć rodziców na formularzu rodzinnym;
Karta grobu:
- podczas zakładania karty grobu z formularza osoby, wybrana osoba dodawana jest automatycznie do listy na karcie Dotyczy;
- dodano funkcję wypełniania danymi arkusza Karta grobu;

Widok drzewa:
- poprawiono wyświetlanie linii przerywanych do dzieci adopcyjnych;
- dodano opcję wyłączania rysowania osób N.N. na widoku przodków i potomków /dla potomków tylko wtedy, gdy jest jeden małżonek N.N./;
- dodano kolejne szablony ramek drzewa (obecnie jest ich 32);
- celem zwiększenia czytelności, zwiększono szerokość ramki graficznej dla osoby z 6 do 8 pikseli.

{12.11.2008 r.}

Udostępniono wersję 1.8.5.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
1. Poprawiono wyświetlanie znaku związku na widokach drzewa w serwisie.

{10.11.2008 r.}

Udostępniono wersję 1.8.4.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano obsługę tagów BAPM, RESI (PLAC) (import GEDCOM);

- zmieniono symbol związku na widoku drzewa;
- dodano opcję (zestawy parametrów) do włączenia lub wyłączenia rysowania symbolu związku na widoku drzewa;
- zmieniono sposób rysowania połączenia pomiędzy związkami (obecnie są to dwie poziome lub pionowe linie);
- dodano kolejne szablony ramek drzewa (docelowo będzie ich 30);
- na liście multimediów osoby, związku zdjęcie domyślne wyświetlane jest czcionką pogrubioną;
- na liście multimediów, zdarzeń dla osoby lub związku wpis prywatny poprzedzony jest czerwoną ikoną, a wpis publiczny ikoną zieloną;
- zmieniono ikonę programu Drzewo Genealogiczne oraz ikonę plików z danymi.

{31.10.2008 r.}

Udostępniono wersję 1.8.3.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- wprowadzono poprawkę - zmianę w serwisie www - tak, aby warstwa widoku drzewa nie nachodziła na menu.

{30.10.2008 r.}

Udostępniono wersję 1.8.2.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano do karty grobu słownik nazw i adresów cmentarzy;
- dodano ukrywanie karty grobu na formularzu osoby dla osób żyjących.

{28.10.2008 r.}

Udostępniono wersję 1.8.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano możliwość ewidencji kart grobów (zakładka Karty grobów);

- poprawiono zapis do formatu HTML, JPEG uwzględniający nagłówek, stopkę i tło widoku drzewa;
- poprawiono rysowanie widoku drzewa: dodano suwaki do przewijania drzewa oraz rysowanie ramki zewnętrznej.

{23-10-2008r.}

Udostępniono wersję 1.8.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
Zmiana licencjonowania.
Z dniem 23.10.2008 roku rozszerzyliśmy zakres funkcjonalny wersji STD programu Drzewo genealogiczne o poniższe dodatki:
1. Serwis HTML;
2. Zdjęcia grupowe;
3. Kalendarz rocznic;
4. Historia rodziny;
5. Monografie.

Tym samym WSZYSCY dotychczasowi Użytkownicy programu Drzewo genealogiczne w wersji STD i PRO nabywają prawa licencyjne do nowej wersji programu Drzewo genealogiczne STANDARD, obejmującej wymienione wyżej dodatki.

Natomiast Użytkownicy programu Drzewo genealogiczne w wersji ENT (lub posiadający wykupiony dodatek Przeglądarka DG) nabywają automatycznie prawa licencyjne do nowej wersji programu Drzewo genealogiczne GOLD. Osoby, które wykupiły dodatek Przeglądarka DG otrzymają nowe kody do wersji GOLD.

Zmiany funkcjonalne:
- przebudowano menu związane z dodatkami (część dodatków została przeniesiona do menu NARZĘDZIA, a pozostałe zintegrowano z kartami programu).
 dodano możliwość wstawienia ozdobnej ramki wokół osoby na widoku drzewa (10 rodzajów w 3 kolorach) - Widok drzewa ---> menu Wygląd drzewa ---> Parametry ---> Edytuj zestawy ---> Kolorystyka osób. (Należy wybrać z pola Kształt ramki wartość: Ramka graficzna).
- dodano możliwość wstawienia ozdobnej ramki wokół całego widoku drzewa (7 rodzajów) - - Widok drzewa ---> menu Wygląd drzewa ---> Parametry ---> Edytuj zestawy ---> Tło.
- dodano funkcję umożliwiającą anulowanie (przerwanie) postępu wydruku (okno postępu zawiera informację o liczbie stron do wydruku i która strona jest aktualnie drukowana).
- zmieniono: zamiana pierwszej litery na dużą w polach: nazwiska, imiona następuje tylko dla nowo wprowadzanych osób (rozwiązanie problemu przedrostków przed nazwiskami np. von.
- dodano edycję multimediów z poziomu zakładki MULTIMEDIA.
- przebudowano formularz wprowadzania danych multimedialnych.


{25-09-2008r.}

Udostępniono wersję 1.7.5.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono generowanie raportu z danymi wszystkich osób.


{22-09-2008r.}

Genealogia - zbuduj Twoje drzewo genealogiczne rodziny Program Drzewo genealogiczne - zwycięzcą w kategorii JAKOŚĆ w 2008 roku
Program Drzewo genealogiczne drugi rok z rzędu zwyciężył swoich konkurentów w kategorii “jakość” w testach programów do budowy drzew genealogicznych. Zobacz wyniki testów.


{22-09-2008r.}

Udostępniono wersję 1.7.4.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano opis do zdjęć w dodatku Serwis HTML;
- poprawiono eksport widoku drzewa do formatu HTML dla przeglądarki Firefox;
- dodano wyróżnienie osoby zmarłej na widoku drzewa (Wygląd drzewa -> Parametry ->Edytuj zestawy).

{04-09-2008r.}

Udostępniono wersję 1.7.3.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono (ujednolicono i zmieniono na liczbę mnogą) nazwy statystyk w dodatku Serwis WWW;
- poprawiono wyświetlanie zawartości kolumn w indeksie alfanumerycznym /Serwis WWW/;
- dodano wyświetlanie drugiego imienia osoby /Serwis WWW, raport osoby/;
- dodano możliwość zmiany położenia pliku graficznego /wydruk drzewa/ - uaktywniono ikonę wyboru katalogu;

- dodano zapis widoku drzewa do formatu HTML.

{17-06-2008r.}

Udostępniono wersję 1.7.2.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:

- dodano możliwość przypisania kategorii multimediom dla własnych nazw kategorii (pojawiają się one w menu podręcznym).

{16-06-2008r.}

Udostępniono wersję 1.7.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano możliwość przypisania kategorii multimediom wielu elementom (zaznaczonym)
- poprawiono błąd braku wyboru katalogu do generowania przeglądarki
- dodano status "prywatna" do monografii - status jest uwzględniany w przeglądarce i serwisie.

{13-06-2008r.}

Udostępniono wersję 1.7.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano nowy dodatek Monografie. Monografia można dotyczyć osób, związków, drzew lub zdarzeń z historii rodziny. Dodatek został zintegrowany ze statycznym serwisem WWW oraz z Przeglądarką DG.
- dodano nową kartę Monografie. Karta zawiera listę wszystkich utworzonych monografii
- dodano nowe pole Kategoria do opisu plików multimedialnych
- dodano nowe pole Kategoria do opisu zdjęć grupowych
- do menu podręcznego karty Multimedia/Zdjęcia grupowe dodano funkcję umożliwiającą przypisanie wybranego zdjęcia do jednej z domyślnych kategorii
6. przeorganizowano menu widoku drzewa zastępując Ustawienia nazwą Widok drzewa oraz łącząc w tym menu wszystkie opcje dot. ustawień drzewa.


{12-05-2008r.}

Udostępniono wersję 1.6.4.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- zamieniono kolejność przycisków Edytuj, Usuń na formularzu rodzinnym w sekcji Dzieci;
- poprawiono błędne wyświetlanie opisu osoby na arkuszach genealogicznych (było /nazwisko imię/ a powinno być imię nazwisko);
- poprawiono sortowanie osób i związków według pola identyfikator.

{29-04-2008r.}
Udostępniono wersję 1.6.3.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- poprawiono literówkę w nazwie przycisku Arkusze genealogiczne
- poprawiono działanie opcji Ukryj datę urodzenia dla osób żyjących w serwisie
- zmieniono kolejność wyświetlania dzieci na formularzu rodzinnym (najstarszy z lewej strony)
- zwiększono obszar do wyświetlania danych na formularzu rodzinnym (nie mieściła się nazwa cmentarza)

{28-04-2008r.}
Udostępniono wersję 1.6.2.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- usunięto wytłuszczenie bieżacej daty w serwisie WWW /Rocznice/;
- dodano możliwość zastosowania zmiany ustawień drzewa bez zamykania okna (Przycisk Zatwierdź i przycisk Zastosuj);
- kolejne otwarcie drzewa z karty Osoby/Związki otwiera drzewo z poprzednimi ustawieniami;
- zmieniono kolor symbolu związku na kolor taki jak linia łącząca osoby w związku;
- słownik rodzin jest automatycznie sortowany według nazwy rodziny podczas edycji/dodawnia/usuwania wpisów;
- dodano opcję wyłączenia animacji na formularzu rodzinnym;
- odano obługę skrótu CTRL-A w polu Dane tekstowe - dokumentacja osoby;
- parametry graficzne drzewa. Zmieniono błędną obsługę klawisza ESC. Obecnie wciśniecie klawisza spowoduje zamknięcie formularza;
- parametry graficzne drzewa. Poprawiono działanie funkcji Wklejenia zapamiętanych ustawień;
- zmieniono tytuł okna z danymi osoby z FORMULARZ OSOBY na Dane osoby;
- przycisk Dokumentacja na formularza osoby wyświetla liczbę wprowadzonych wpisów.

{25-04-2008r.}
Udostępniono wersję 1.6.1.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano nowy widok drzewa: drzewo przodków - układ wachlarza;
Rysowanie drzewa genealogicznego:
- zmieniono sposób wypełnienia tła (gradient);
- kolorystyka osób została ograniczona do: mężczyzna/kobieta/osoba nieznana;
- przeniesiono opcję "Pokaż zdjęcie" z zestawu parametrów graficznych do ustawień dla konkretnego drzewa (jezeli opcja jest właczona to szerokość ramki osoby jest automatycznie zwiększana);
- linie do dzieci mogą być opcjonalnie liniami krzywymi (obecnie były to linie proste).
Widok drzewa genealogicznego:
- domyślną kartą jest karta Osoby (wcześnij było to struktura drzewo);
- dodano możliwość wyświetlenia opisu osoby w dowolny sposób /imię nazwisko, nazwisko imię itp./;
- lista osób może zawierać tylko opis osoby lub zestaw atrybutów (tak jak w wersji poprzedniej);
- dodano funkcję zmiany osoby, dla której zbudowane jest drzewo.
Widok drzewa genealogicznego można otworzyć:
- dla dowolnej osoby z karty osoby - funkcja Drzewo;
- dla dowolnego związku z karty związki - funkcja Drzewo;
Jeżeli chcemy aby drzewo było zapisane do listy drzew to należy wybrać funkcję Plik->Zapisz.


- całkowicie zmieniono Formularz rodziny (mniej więcej na wzór formularza najbliższej rodziny z serwisu naszagenealogia.pl - kliknięcie na daną osobę powoduje, że "przechodzi" ona do związku i względem niej pokazywani są inni członkowie rodziny).
- wprowadzono funkcję wypełniania arkuszy genealogicznych - funkcja Arkusze genealogiczne (karta osoby/związki). Arkusze generowane są do wskazanego folderu. Nazwa folderu jest zapamiętywana.Każdy wygenerowany arkusz to plik o nazwie, w której podawany jest identyfikator osoby lub związku.
- dodano opcję, która umożliwia traktowanie identyfikatora jako liczby /sortowanie na liście osób/ - Ustawienia-> Sposób wyświetlania danych ... -> Karta Ustawienia
- dodano funkcję wypełnienia Identyfikatora osoby/związku kolejną liczbą porządkową (menu Edycja -->Wypełnij pole Identyfikator). Identyfikator osoby domyślnie wypełniany jest kolejną liczbą porządkową oddzielnie dla osób i związków.
- do karty Kalendarz dodano opcję "Pokaż rocznice urodzin tylko dla żyjących" /opcja domyślnie włączona/.
- dodano możliwość generowania do pliku GEDCOM opcjonalnie nazwiska rodowego lub nazwiska.
- dodano dodatkowe opcje dla widoku drzewa: możliwość wyrysowania rodzeństwa wybranej osoby wraz z ich potomkami. Rodzeństwo wyrysowywane jest na tym samym poziomie co wybrana osoba (bez połączenia). Numerowanie drzewa potomków rodzeństwa rozpoczyna się od cyfry 1.
- zmieniono sposób rysowania linii do przodków (rysowana jest linia pomiędzy osobami tworzacymi związek).
- zmieniono algorytm skalowania widoku drzewa - skalowanie w pionie - zwiększa to czytelność zobrazowania przy mniejszych skalach
- ujednolicono sposób prezentacji przodków i potomków. Na każdym widoku (przodków, potomków i potomków-przodków): dla widoku poziomego przodkowie są u góry, potomkowie na dole, dla pionowego - przodkowie z lewej a potomkowie z prawej strony.
- zmieniono wygląd widok przy włączonej opcji "powiększone zdjęcia". Opcja w nowej wersji ma nazwę "Pokaż zdjęcie nad danymi osoby".
- zmieniono nazwę pola grupa dla osoby i związku na: Rodzina.
- dodano słownik rodzin (Plik->Własciwości pliku->Lista Rodzin).
- dla formularzy: zdarzenia (tylko historia rodziny), zdjęcia grupowego , widoku drzewa dodano pole rodzina. Pole może być wypełnione wartościami z listy rodzin (przycisk wybierz).
Uwaga: aby dodać pole rodziny do listy osób, związków itd. należy dostosować układ kolumn (prawy klawisz myszy na wybranej liście i Dostosuj układ kolumn).

Dla dodatku Przeglądarka DG:
- selekcja danych do Przeglądarki DG odbywa się według pola Rodzina. Można wybrać więcej niż jedną rodzinę, a także eksportować wszystkie dane.

W serwisie WWW:
- dodano multimedia do opisu zdarzenia.
- dodano funkcję Wczytaj i Zapisz. Umożliwiają one zapamiętanie bieżacych ustawień formularza do pliku oraz wczytanie ustawień z pliku. Można zdefiniować dowolną liczbę plików konfiguracyjnych. Po ponownym uruchomieniu programu odtwarzana jest ostatnio zapamiętana konfiguracja.
- zamieniono widok graficzny drzewa z formatu WMF na HTML.
- poprawiono generowanie historii rodziny w serwisie.
- poprawiono zachodzenie zdjęcia na ramkę w HTML
- elekcja danych do serwisu WWW odbywa się według pola Rodzina. Można wybrać więcej niż jedną rodzinę, a także eksportować wszystkie dane.
- z indeksu osób oraz z karty osoby można przejść do drzewa na którym dana osoba się znajduje. Z widoku drzewa można przejść do karty osoby.


{21-04-2008r.}

Udostępniono wersję 1.6.0.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:

Rysowanie drzewa genealogicznego:
- zmieniono sposób wypełnienia tła (gradient)
- kolorystyka osób została ograniczona do: mężczyzna/kobieta/osoba nieznana
- przeniesiono opcję "Pokaż zdjęcie" z zestawu parametrów graficznych do ustawień dla konkretnego drzewa (jezeli opcja jest właczona to szerokość ramki osoby jest automatycznie zwiększana)
- linie do dzieci mogą być krzywymi (obecnie były to linie proste).
Widok drzewa genealogicznego:
- domyślną kartą jest karta Osoby (wcześnij było to Drzewo)
- dodano możliwość wyświetlenia opisu osoby w dowolny sposób /imię nazwisko, nazwisko imię itp./
- lista osób może zawierać tylko opis osoby lub zestaw atrybutów (tak jak w wersji poprzedniej)
- dodano funkcję zmiany osoby, dla której zbudowane jest drzewo.
Widok drzewa genealogicznego można otworzyć:
- dla dowolnej osoby z karty osoby - funkcja Drzewo;
- dla dowolnego związku z karty związki - funkcja Drzewo.

- całkowicie zmieniono Formularz rodziny (mniej więcej na wzór formularza najbliższej rodziny z serwisu naszagenealogia.pl - kliknięcie na daną osobę powoduje, że "przechodzi" ona do związku i względem niej pokazywani są inni członkowie rodziny);
- wprowadzono funkcję wypełniania arkuszy genealogicznych - funkcja Arkusze genealogiczne (karta osoby/związki). Arkusze generowane są do katalogu. Nazwa katalogu jest zapamiętywana.Każdy wygenerowany arkusz to plik o nazwie, w której podawany jest identyfikator osoby;
- w serwisie WWW dodano multimedia do opisu zdarzenia;
- dodano opcję, która umożliwia traktowanie identyfikatora jako liczby /sortowanie na liście osób/ - Ustawienia-> Sposób wyświetlania danych ... -> Karta Ustawienia;
- dodano funkcję wypełnienia Identyfikatora osoby/związku kolejną liczbą porządkową (menu Edycja -->Wypełnij pole Identyfikator). Identyfikator osoby domyślnie wypełniany jest kolejną liczbą porządkową oddzielnie dla osób i związków;
- do karty Kalendarz dodano opcję "Pokaż rocznice urodzin tylko dla żyjących" /opcja domyślnie włączona/;
- dodano możliwość generowania do pliku GEDCOM nazwiska rodowego.

{02-04-2008 r.}
Udostępniono wersję 1.5.3.1 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- dodano dodatkowe opcje dla widoku drzewa: możliwość wyrysowania rodzeństwa wybranej osoby wraz z ich potomkami. Rodzeństwo wyrysowywane jest na tym samym poziomie co wybrana osoba (bez połączenia - czekamy na sugestie, czy i ewentualnie jak je łączyć); Numerowanie drzewa potomków rodzeństwa rozpoczyna się od cyfry 1. Czekamy też na sugestie związane z tym numerowaniem, np. jakim numerem oznaczyć brata wybranej osoby (nie może mieć numeru 2 gdyż numer ten otrzyma ich ojciec);
- zmieniono sposób rysowania linii do potomków (rysowana jest linia pomiędzy osobami);
- zmieniono algorytm skalowania widoku drzewa - skalowanie w pionie na liniowe - zwiększa to czytelność zobrazowania przy mniejszych skalach;
- ujednolicono sposób prezentacji przodków i potomków. Na każdym widoku (przodków, potomków i potomków-przodków): dla widoku poziomego przodkowie są u góry, potomkowie na dole, dla pionowego - przodkowie z lewej a potomkowie z prawej strony;
- zmieniono widok przy włączonej opcji "powiększone zdjęcia";
- poprawiono generowanie historii rodziny w serwisie (uwaga zgłoszona dla wersji testowej z 27.03.2008 roku);
- poprawiono zachodzenie zdjęcia na ramkę w HTML (uwaga zgłoszona dla wersji testowej z 27.03.2008 roku);
- w przypadkach "rozjechania" małżeństw (uwaga zgłoszona dla wersji testowej z 27.03.2008 roku) prosimy o uszczegółowienie problemu, a najlepiej załączenia screenu.

{27-03-2008 r.}
Udostępniono wersję 1.5.3.0 programu Drzewo genealogiczne.

Zmiany wprowadzone w tej wersji:
- zmieniono nazwę pola grupa dla osoby i związku na rodzina;
- dodano słownik rodzin (Plik->Własciwości pliku->Lista Rodzin);
- dla formularzy:osoby, związki, zdarzenia (tylko historia rodziny), zdjęcia grupowe , widoki drzew dodano pole rodzina. Pole może być wypełnione wartościami z listy rodzin (przycisk wybierz).

Uwaga: aby dodać pole rodziny do listy osób, związków itd. należy dostosować układ kolumn (prawy klawisz myszy na wybranej liście
i Dostosuj układ kolumn).


- selekcja danych do Przeglądarki DG oraz Serwisu WWW odbywa się według pola Rodzina. Można wybrać więcej niż jedną rodzinę, a także eksportować wszystkie dane;
- serwis WWW: dodano funkcję Wczytaj i Zapisz. Umożliwiają one zapamiętanie bieżacych ustawień formularza do pliku oraz wczytanie ustawień z pliku. Można zdefiniować dowolną liczbę plików konfiguracyjnych. Po ponownym uruchomieniu programu odtwarzana jest ostatnio zapamiętana konfiguracja;
- z indeksu osób oraz z karty osoby można przejść do drzewa na którym dana osoba się znajduje. Z widoku drzewa można przejść do karty osoby;
- w serwisie WWW zamieniono widok graficzny drzewa z formatu WMF na HTML.


Aktualności programu Drzewo genealogiczne (rok 2008)